App ondersteunt ná behandeling melanoom

12 december 2022
melanoom
Apps
Nieuws

Het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft een subsidie van ruim twee ton gekregen. Met dit geld van de Stichting BeterKeten wordt een app ontwikkeld voor de begeleiding en nazorg van patiënten die met succes zijn behandeld aan een kwaadaardige huidtumor. In 2023 gaat de eerste versie van de app live.

Eén op de 25 mensen krijgt in zijn of haar leven een melanoom. In de regio’s Rijnmond en Drechtsteden samen krijgen jaarlijks ongeveer 500 mensen de diagnose. Als een melanoom op tijd wordt ontdekt zijn de vooruitzichten goed, maar in sommige gevallen kan een patiënt er aan overlijden. Patiënten hebben na een succesvolle behandeling nog vaak last van onzekerheid, angst, lichamelijke gevolgen en zitten soms nog met vragen. De nieuwe app die wordt ontwikkeld met 207.000 euro aan subsidiegeld, biedt voor hen een stuk nazorg en begeleiding.

Nazorg op maat

Het Dordrechtse ziekenhuis nam het initiatief tot de app samen met Sint Franciscus Gasthuis & Vlietland en Maasstad Ziekenhuis, onder leiding van het Erasmus MC. Het viertal vormt samen een regionaal melanoomnetwerk binnen het samenwerkingsverband BeterKeten. Dermatoloog Suzan Reeder van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht legt op de website van het ziekenhuis uit waarom digitale nazorg zo welkom is. “Voor iedere patiënt die een melanoom heeft gehad, zijn de gevolgen anders. Mensen hebben in wisselende mate te maken met blijvende onzekerheid, lichamelijke en psychische klachten en medisch-inhoudelijke vragen. Omdat de hulpvraag groot is en de groep groeit, hebben wij al langer de wens om patiënten hulp op maat te bieden. De app is daarvoor een heel geschikt middel.”

Impact melanoom groot  

Er zijn inmiddels meer apps beschikbaar voor mensen die worden getroffen door kanker. Het gaat concreet om keuzehulpen die patiënten ondersteunen bij het kiezen van de juiste behandeling, maar ook om nazorg-apps zoals de door de gezamenlijke MUMC’s ontwikkelde oncokompas en de nog te ontwikkelen genoemde app. De oncokompas generiek van aard en ontwikkeld om patiënten met en na kanker te ondersteunen bij het monitoren van hun kwaliteit van leven, kanker-generieke en tumor-specifieke klachten en leefstijl.

De nieuw te ontwikkelen app is niet generiek en dus  expliciet gemaakt voor de nazorg van mensen die succesvol zijn behandeld aan een huidmelanoom. Die digitale zorg is welkom omdat de diagnose en de behandeling vaak grote impact hebben op mensen. De cheque met, met daarop de symbolische 209.000 euro, werd door Beter-Keten directeur Marlise Schouten uitgereikt aan promovenda June Kievits.

Prototype voor nazorg-app

Inmiddels ligt er al een prototype voor de app dat samen met patiënten is ontwikkeld: de Survivorship Care Plan-app. Promovenda en arts June Kievits: “De app bevat een persoonlijk nazorgplan. De behandelaar en de patiënt maken het plan samen. In de app wordt bijvoorbeeld een overzicht van de ontvangen behandelingen getoond, de toekomstige controles staan erin, er wordt psychosociale informatie verstrekt en de patiënt kan verwijzingen vinden naar verdere hulp. De app geeft zodoende meer regie aan de patiënt, verbetert de coördinatie tussen zorgverleners en leidt naar verwachting uiteindelijk tot minder zorgvraag.”