App tegen online kindermisbruik

13 maart 2023
Kindermishandelng
Apps
Nieuws

Deze app volgt realtime het netwerkverkeer en het beeldscherm van de gebruiker. Beelden waarop kindermisbruik te zien zou zijn, worden preventief gedetecteerd en geblokkeerd, nog voor de gebruiker ze te zien krijgt. Met dit tweejarige Protech-project dat deze maand van start gaat, wordt gewerkt aan een app die op vrijwillige basis geïnstalleerd kan worden op apparaten van personen die risico lopen op toegang tot materiaal waarop seksueel kindermisbruik voorkomt, of die bezorgd zijn over hun seksuele gedachten over kinderen.

Daarmee is deze app in potentie een essentieel instrument voor de duurzame, langdurige preventie van kindermisbruik. Een app laat zich vergelijken met de inzet van virtual reality dat ingezet wordt om ouderenmishandeling te signaleren.

Kindermisbruik

Betrokken bij dit project vanuit Tilburg University zijn Stefan Bogaerts, hoogleraar ontwikkelingsstoornissen en forensische psychologie, universitair docent Elien de Caluwé en promovenda Manon Kleijn. Alleen van het departement ontwikkelingspsychologie. Zij constateren dat seksueel misbruik online een complex en multidimensionaal probleem is zonder eenvoudige oplossingen.

Maar ook dat digitale technologie een rol kan spelen bij het terugdringen van seksueel misbruik. Zij stellen dat het essentieel is dat gebruikers zich veilig voelen om hier gebruik van te maken. Dit door bepaalde functies en maatregelen te bieden die de veiligheid van gebruikers vergroten, zoals beveiligings- en privacy-instellingen, meldings- en blokkeringsopties.

Bewustwording

”Daarnaast moet er voortdurend worden geïnvesteerd in de bewustwording van gebruikers over online veiligheid en het voorkomen van seksueel misbruik. Preventie van seksueel misbruik online is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van techbedrijven, wetenschap, overheid en samenleving. Samen kunnen we werken aan een cultuuromslag en het creëren van een veilige online omgeving voor alle gebruikers", zo stellen zij.

Samenwerking

Vanuit de Europese Commissie is er € 1,8 miljoen beschikbaar gesteld om deze app te ontwikkelen. Het Protech-project wordt geleid door een van de grootste universitaire ziekenhuizen in Europa, Charité -Universitätsmedizin Berlin (CUB), in samenwerking met deskundigen uit diverse en brede gebieden zoals criminologie, volksgezondheid, ontwikkelings-, klinische en forensische psychologie, software engineering, kinderbescherming en internetveiligheid.