App voor COPD patiënten wint Ureka Mega Challenge 2017

4 juli 2017
Nieuws

Jaap Trappenburg en Yvonne Korpershoek zijn de winnaars van de Ureka Mega Challenge 2017, georganiseerd door het UMC Utrecht. Met hun Longaanval App hopen zij de deskundigheid van COPD-patiënten te vergroten, om zo beter met longaanvallen om te kunnen gaan. Met het prijzengeld van €50.000 gaan zij hun app verder uitwerken.

De Longaanval-app leert patiënten met COPD om longaanvallen beter te herkennen en te voorkomen. De kennis die gebruikers met de app opdoen, zorgt ervoor dat zij een aanval beter kunnen managen, wat herstel versnelt. De app is erop ingesteld de deskundigheid van de gebruiker te vergroten.

Patiënt centraal

Het is deze eigen regie die de app onderscheid van het huidige medische beleid op COPD. Hoewel een patiënt met COPD moet leren leven, focust de medische wereld zich veelal op crisismanagement. Preventief valt er dus nog wat te winnen. Om tot het beste resultaat te komen, bogen Trappenburg en Korpershoek zich met een breed team over de ontwikkeling van de app.

De eigen invloed van patiënten op het ontstaan, de ernst, en de hersteltijd van een longaanval stond hierbij centraal. Deze patiëntgerichte oplossing valt ook bij ziektekostenverzekeraars en vier nieuwe business partners in de smaak. 

Chronisch ziek

COPD is een chronische longziekte, waar ongeveer 600.000 Nederlanders mee kampen. De afkorting staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Long Ziekte). Het is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem, wat inhoudt dat de longen beschadigd zijn. Patiënten halen hierdoor moeilijker adem en hebben hierdoor minder energie. De ziekte kent periodes van verergering, de Longaanvallen. Deze aanvallen versnellen de ziekteprogressie, leiden tot ziekenhuisopnames en vergroten de overlijdenskans.

Momenteel staat COPD op de zesde plaats van ziektes die de hoogste sterfte in Nederland veroorzaken. De WHO voorspelt dat COPD in 2020 de derde doodsoorzaak is. Een hulpmiddel ontwikkelen voor deze groeiende groep patiënten komt dan ook niet te vroeg. 

Innovatie met UMC Utrecht

De Ureka Mega Challenge is een initiatief van UMC Utrecht. Er hebben inmiddels zes edities plaatsgevonden. Zogenaamde Dragons met verschillende expertises kiezen de winnaar. Zij selecteren eveneens de finalisten, vervullen een coachende rol tijdens het gehele traject en zijn als jury aanwezig bij de live finale show. In 2017 kozen zij de vier finalisten: Stomach Tube Checker, U-Prevent, Gotcha en de Longaanval App.

Deze finalisten ontvingen €3000,- om een business case te ontwikkelen. Ook werd hen gevraagd draagvlak te creëren bij een directie of divisie. De winst van de Longaanval-app levert Trappenburg en Korpershoek nog eens €50.000 op, om de app verder te ontwikkelen.