app #zouikwatzeggen helpt bij ongewenst gedrag

8 september 2022
ongewenst
Digitalisering
Nieuws

Amsterdam UMC heeft sinds 7 september 2022 een speciale app om grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken. De ‘#zouikwatzeggen-app’ is beschikbaar voor 15.000 medewerkers. Meteen al na de lancering van de app is er ook al bij veel andere ziekenhuizen opvallend veel interesse voor de app, want het thema leeft heel erg. Erasmus MC lanceert de app bijvoorbeeld eveneens deze maand.

In de medische sectoren zijn er al heel veel apps om patiënten te ondersteunen en advies te geven. Maar er komen er ook steeds beschikbaar voor zorgprofessionals zelf, zoals de PsyMate die eerst alleen mentale ondersteuning bood aan patiënten maar nu ook zorgmedewerkers gericht ondersteunt. Een nieuwe app in dit spectrum is de app #zouikwatzeggen die zich richt op ondersteuning bij ongewenst gedrag. Deze app is al sinds 2019 in ontwikkeling maar wordt in september 2022 écht grootschalig uitgerold en gelanceerd met een campagne.

De app #zouikwatzeggen is een van de initiatieven die Amsterdam UMC inzet om de sociale veiligheid te verbeteren. Hij is een onderdeel van grotere campagne met onder meer een e-learning over preventie van ongewenste omgangsvormen. Tevens wordt een aantal workshops over dit thema georganiseerd en worden leidinggevenden hieromtrent getraind.

App #zouikwatzeggen broodnodig

Deze bijzondere campagne is nodig, want uit recente cijfers van CBS blijkt dat verpleegkundigen het vaakst van alle beroepen te maken te hebben met grensoverschrijdend gedrag. Patiënten maar ook collega’s maken nog steeds te vaak seksistische of ongepaste opmerkingen en verpleegkundigen vinden het moeilijk om daarbij duidelijk hun grenzen aan te geven.

Ongewenst gedrag heeft vele gezichten

Ongewenst gedrag op de werkvloer heeft vele gezichten, het loopt van agressie, pesten, buitensluiten, intimidatie tot en met discriminatie, conflicten en seksueel getinte opmerkingen. Op de website van Amsterdam UMC lezen we: ‘Uit onderzoek is gebleken dat medewerkers het plezier in hun werk kunnen verliezen en het verzuim kan toenemen wanneer zij zich niet veilig voelen.

De app, een initiatief van vice-decaan Onderwijs Christa Boer, is in 2019 geïntroduceerd bij geneeskundestudenten van de VU. Recent is de app ook gelanceerd bij de studenten van de opleiding Verpleegkunde en de opleidingen voor medisch ondersteunende beroepen. De ervaringen hiermee zijn zo positief dat de app nu beschikbaar is voor alle medewerkers van Amsterdam UMC en geneeskundestudenten van de UvA.’

Laagdrempelig melden belangrijk

Niet alleen verpleegkundigen vinden het lastig om ongewenst gedrag bespreekbaar te maken, dit geldt ook voor andere professionals en studenten. Je komt door dit soort gedrag in een kwetsbare positie en het is gecompliceerd om daar goed op in te spelen. Veel medewerkers vinden het sowieso lastig om een melding te maken, zeker als ze zich onveilig voelen op de werkvloer. Het feit dat procedure vaak ingewikkeld en stroperig zijn en afspraken niet altijd even helder, maakt het allemaal nog ingewikkelder. De app biedt uitkomst door expliciet een laagdrempelige, digitale manier van melden mogelijk te maken. Doordat de app geen persoonsgegevens uitwisselt, is de melding volledig geanonimiseerd en kan de melding vertrouwelijk en - indien gewenst - anoniem worden gedaan.

De meldingen komen binnen bij de vertrouwenspersonen van bureau Ombuds- en vertrouwenszaken of bij de Ombudsman. Na ontvangst van de melding gaan zij in gesprek met de melder om te kijken wat voor actie nodig is. Als er bijvoorbeeld meerdere meldingen vanuit dezelfde afdeling binnenkomen, is het mogelijk om interventies ter verbetering van de sociale veiligheid in te zetten.’