Applicatie voor planning 'anderhalve meter zorg' in de maak

25 mei 2020
Wachtkamer
Samenwerking
Nieuws

Het Martini Ziekenhuis en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) ontwikkelen samen een innovatieve applicatie voor de zogenoemde 'anderhalve meter zorg'. Die app zal ingezet worden bij het plannen van poliklinische zorg nu de reguliere zorg steeds meer opgestart wordt. Daarbij moet rekening gehouden worden met de maatregelen die nodig zijn om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Het Martini Ziekenhuis is eind april gestart met het intensiveren van de reguliere zorg. Daarvoor zijn diverse maatregelen genomen die de patiëntveiligheid moeten garanderen. Denk aan looplijnen (eenrichtingverkeer in het ziekenhuis), screening bij binnenkomst en afstandsindicaties in de gangen. De nu in ontwikkeling zijnde applicatie zal daar ook aan bijdragen.

Beperkte capaciteit wachtkamers

Doordat nu veel minder patiënten in wachtkamers kunnen zitten, kunnen er ook minder behandelkamers gelijktijdig gebruikt worden. Sinds de COVID-19 pandemie is niet de beschikbaarheid van artsen, verpleegkundigen en behandelkamers de grootste bottleneck, maar de beperkte capaciteit van de wachtkamers.

“Door de 1,5 meter maatregelen zal het aantal patiënten dat tegelijkertijd in een wachtkamer aanwezig is, soms met wel 75 procent verminderd moeten worden. Om patiënten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, moeten we een volledig nieuwe manier van plannen voor onze poliklinieken en diagnostiek als röntgen en echo introduceren", zegt dr. Justin Drupsteen, Manager Integraal Capaciteitsmanagement in het Martini Ziekenhuis.

Innovatieve applicatie

Het Martini Ziekenhuis en de RUG werken momenteel aan een applicatie die polikliniekplanningen kan genereren die rekening houden de meeste uitdagingen die met de anderhalve meter samenlevingen gepaard gaan. Deze applicatie werkt op basis van een ontwikkeld wiskundig model.

"Zo worden afsprakenschema's gegenereerd waarbij zoveel mogelijk patiënten kunnen worden gezien, maar het aantal gelijktijdig wachtende patiënten zo laag mogelijk wordt gehouden, door toepassing van allerlei spreidingsopties. Zo starten niet alle afspraken tegelijk, verschuiven pauzes van artsen, worden vrije behandelkamers als wachtruimte gebruikt en wordt er ruimte tussen afspraken aangehouden. Dat is natuurlijk minder efficiënt voor de artsen, maar het is soms noodzakelijk om te kunnen garanderen dat er niet te veel patiënten tegelijk in de wachtkamer komen", aldus Michiel uit het Broek, onderzoeker bij de vakgroep Operations van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

"De applicatie geeft ook inschattingen voor de risico's op mogelijke overschrijding van de maximale capaciteit van de wachtkamer. Immers er is altijd een kans dat het in de praktijk anders loopt dan verwacht, bijvoorbeeld doordat een afspraak uitloopt. Maar de tool kan natuurlijk nooit precies voorspellen hoe individuele artsen, medewerkers en patiënten zich gedragen. En ook niet of alle organisatorische maatregelen effectief geïmplementeerd zijn. Daarom is het belangrijk om langzaam op te bouwen", zo vult Iris Vis, hoogleraar Technische Bedrijfskunde, aan.

Test en uitbreiding

De eerste versie van de applicatie wordt momenteel getest op de poli van de Obstetrie en Gynaecologie. Het feit dat veel specialismen verschillende afsprakentypes onderscheiden betekent dat het plannen van afspraken vaak ook ingewikkelder is. Na de test wil het Martini Ziekenhuis de applicatie zo snel mogelijk gaan inzetten op andere poli's.

De applicatie wordt de komende tijd verder doorontwikkeld en uitgebreid. Zo moet de applicatie straks een bijdrage gaan leveren aan kennis over het effect van de coronamaatrdegelen op de beschikbare zorgcapaciteit van het ziekenhuis. Het is de bedoeling dat ook rekening gehouden gaat worden met de beschikbaarheid van artsen en hun wensen met betrekking tot wat een goed afsprakenschema is. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden op de applicatie te koppelen aan ziekenhuisinformatiesystemen.