Apps moeten kunstcreatie voor mensen met dementie vereenvoudigen

11 december 2017
ICTH-elderly-tablet-rood-1450
Apps
Nieuws

Actiz nodigt leden uit om deel te nemen aan een (internationaal) onderzoek van onder meer het VU medisch centrum naar het gebruik van touch screens in de zorg voor mensen met dementie. Deelnemers maken kans op demonstraties door één van de onderzoekers van creatieve apps die bedoeld zijn om mensen met dementie te stimuleren.

Touch-screens kunnen een mooie aanvulling zijn in de zorg voor mensen met dementie, aldus de brancheorganisatie voor (thuis)zorgaanbieders. Zo kunnen mensen door op een touch-screen te schilderen en te tekenen, het gevoel van controle opnieuw ervaren, ze worden herinnerd aan hun creativiteit en identiteit. Tegelijkertijd stimuleert de activiteit cognitieve en sociale vaardigheden.

Betere kwaliteit van leven

VU medisch centrum (VUmc) maakt onderdeel uit van het INDUCT onderzoeksnetwerk (Innovative training Network for Dementia Using Current Technology. In dit verband zijn in vijf landen 15 jonge onderzoekers werkzaam in het ‘Innovative Training Network’ (ITN). De focus ligt op hoe technologie de kwaliteit van het leven van mensen met dementie kan verbeteren.

Eén van de onderzoeken richt zich op het gebruik van touch-screentechnologie die kunst en creativiteit moet brengen naar mensen met dementie in verpleeghuizen. Voor reguliere beeldende kunstactiviteiten zijn vaak speciale materialen en extra personeel nodig. Kunstcreaties maken met touch-screen-technologie kan van vergelijkbare waarde zijn en eenvoudiger te realiseren. De onderzoekers willen weten wat hiervoor de meest geschikte touchscreen-apps zijn en wat ermee bereikt kan worden in de zorg voor mensen met dementie. Uiteindelijk moet er een handreiking ontwikkeld worden voor het verder invoeren van touch-screen-technologie in zorgorganisaties.

Online enquête eerste stap

Actiz-leden kunnen aan het internationale onderzoek meedoen via een korte online enquête. De brancheclub hoopt dat het werk van de onderzoekers hiermee beter op de kaart gezet wordt. De online enquête in verpleeghuizen in Nederland, Engeland en Zweden is de eerste stap in het onderzoek. Het heeft tot doel is om het huidige gebruik van touch-screen technologie voor kunst en creatieve activiteiten te inventariseren en een indruk te krijgen van welke apps worden gebruikt en welke het meest populair zijn. Het is de bedoeling om een representatief beeld te krijgen.