Babyconnect werkt aan veilige digitale gegevensuitwisseling

24 augustus 2021
Digitalisering-a
Digitalisering
Nieuws

Langzaam maar zeker komt het veilig digitaal uitwisselen van gegevens in de geboortezorg dichterbij. VIPP Babyconnect levert daarvoor de broodnodige ondersteuning, zowel bij de aanvraag van subsidies als de implementatie. Daarbij wordt vanuit het programmabureau ook veel werk uitgevoerd dat aan de voorzijde nauwelijks zichtbaar is. Een inkijkje in een aantal van die 'werk in uitvoering' taken.

Ook binnen de geboortezorg is het belangrijk dat patiënten zelf de regie over hun eigen gegevens hebben en dat de zorg rondom de behoeftes van de cliënt moet worden georganiseerd. Digitale gegevensuitwisseling is hier een middel voor. Dat zorgt er namelijk voor dat zowel de patiënt als de zorgverlener op het juiste moment over de juiste informatie. VIPP-programma Babyconnect helpt de geboortezorg bij het realiseren van informatie-uitwisseling tussen cliënten en zorgverleners en zorgverleners onderling.

Digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg

Standaardisatie van medische gegevens is een voorwaarde als het gaat om het digitaal kunnen uitwisselen van gegevens die aansluiten op de geldende zorgstandaarden. De NEN-norm 7522, die gaat over het voeren van regie over het beheer en ontwikkelen van deze standaarden, wordt momenteel herzien. VIPP Babyconnect is daar nauw bij betrokken. Bijvoorbeeld bij de gesprekken over aanvullingen en aanpassingen voor de norm.

Voor veilige digitale gegevensuitwisseling is het van belang dat goede afspraken gemaakt worden over het organiseren, beheren en bewaken van gegevens. Babyconnect werkt hiervoor samen met verschillende partijen aan de Innovatie- en beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg. Deze afspraken moeten ervoor zorgen dat ook ná afronding van VIPP Babyconnect, in 2023, de ontwikkelingen door kunnen gaan op een duurzame manier.

Secundair datagebruik en vraagbundeling

Verder werkt VIPP Babyconnect ook met verschillende partijen, waaronder Zorginstituut Nederland, RIVM en VWS, aan een plan van aanpak voor het verbeteren van het secundair datagebruik in de geboortezorg. Een belangrijk basisprincipe voor secundair datagebruik, is dat gebruik gemaakt wordt van data die al in het zorgproces vastgelegd worden. Zo wordt ook gewerkt aan het verlagen van administratieve last.

Tot slot werkt VIPP Babyconnect aan de vraagbundeling voor leveranciers van softwaresystemen. Zorgorganisaties, overheid, VIPP-programma’s, eindgebruikers; iedereen heeft vragen aan de leveranciers. En vraagbundeling zorgt voor één gezamenlijk agenda. Daarnaast geeft het de leveranciers ook ruimte om zich te richten op waar eindgebruikers het meest bij zijn gebaat.