Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Basis landelijke XDS-infrastructuur beschikbaar voor consultatie

Regionale Samenwerkingsorganisatie Nederland (RSO Nederland) en Nictiz hebben op 7 februari de
Handreiking Interoperabiliteit tussen zorginstellingen en de Nationale XDS-metadataset gepresenteerd. Tot 22 maart 2019 kunnen partijen reageren op de handreiking en dataset via een openbare consultatie.

Behalve afspraken, tips, voorbeeldbestanden en inrichtingsprincipes staat er in de Handreiking nu ook een normenkader. Dat geeft aan waaraan XDS-infrastructuren moeten voldoen voor een veilige, betrouwbare en interoperabele uitwisseling van medische beelden en documenten, aldus Nictiz.

De nieuw versie van de ‘Handreiking Interoperabiliteit tussen zorginstellingen’ is opgesteld op initiatief van RSO Nederland en betreft een herziene en aangevulde versie van de Handreiking uit 2015. Alle documentatie en de links voor feedback zijn online te vinden via de startpagina van Nictiz over XDS.

Uitwisseling medische beelden

De XDS-standaard ondersteunt uitwisseling van medische documenten en beelden tussen zorginstellingen op een gestandaardiseerde infrastructuur. Leveranciers kunnen op basis van de in het XDS-profiel infrastructuren bouwen, die per definitie informatie kunnen uitwisselen met XDS infrastructuren van andere leveranciers. Het Informatieberaad Zorg heeft in oktober 2017 XDS als standaard voor het digitaal uitwisselen van beelden en patiëntinformatie bekrachtigd als bouwsteen van het huidige informatiestelsel.

Het delen van informatie tussen zorginstellingen is noodzakelijk om te kunnen beschikken over de juiste informatie op de juist plaats en de juiste tijd, in een veilige en betrouwbare omgeving, zo stelt Nictiz. In veel regio’s wordt gewerkt aan de realisatie van XDS-infrastructuren en in een aantal daarvan is zo’n infrastructuur al aanwezig.

Afspraken voor interoperabiliteit

Omdat de zorg zich niet beperkt tot regiogrenzen, is er ook behoefte om XDS-infrastructuren onderling te verbinden. Dit lukt echter alleen als er bij de inrichting van de afzonderlijke XDS ‘affinity’ domeinen afspraken worden gemaakt, op alle lagen van interoperabiliteit, van bestuur tot techniek.

Binnen de verschillende Regionale Samenwerkingsorganisaties (RSO’s) is de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met de implementatie van XDS-infrastructuren. Door kennis, ervaring en ‘best practices’ met elkaar te delen, kan volgens hen een grotere eenduidigheid in de inrichting van de verschillende XDS affinity domeinen worden bereikt en kunnen de alle XDS Affinity Domains elkaar bovendien versterken en projecten versnellen. De Handreiking bundelt de kennis en ervaring en geeft richting aan interoperabiliteit.

Doelen nieuwe handreiking

RSO Nederland heeft daarom het initiatief genomen tot de nieuwe versie van de Handreiking Interoperabiliteit, met de volgende doelstellingen:

  • Het uitbrengen van een nieuwe versie van de bestaande Handreiking Interoperabiliteit, om kennis, ervaringen en een handboek voor implementatie, op alle lagen van het interoperabiliteitsmodel, vast leggen en met elkaar delen;
  • Het geven van een zo volledig mogelijk overzicht van een XDS implementatie dat kan dienen als richtlijn om nieuwe XDS-initiatieven te versnellen;
  • Het geven van adviezen en uitgangspunten voor de inrichting van een XDS-infrastructuur om te komen tot een meer eenduidige (standaard) inrichting van XDS-netwerken in Nederland ter bevordering van de interoperabiliteit tussen deze netwerken;
  • Het geven van een toetsingskader met eisen waaraan IHE Affinity Domains moeten voldoen om aan elkaar te kunnen koppelen en maximale interoperabiliteit te bereiken voor gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders binnen de regio en over regiogrenzen heen.

Eén van de eisen van het normenkader van de Handreiking is dat XDS-netwerken die op elkaar willen aansluiten hun infrastructuur inrichten volgens de specificaties van de Nationale XDS metadata set. Het inrichten van alle XDS-affinity domeinen op basis van deze specificaties moet een interoperabele uitwisseling van informatie waarborgen. Dit technische document bevat de inrichtingsregels voor de XDS-metadata, en aanwijzingen voor inrichting en gebruik.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen