Beeldbellen, appen structureel ingezet in St. Anna

15 maart 2021
BeterDichtbij-St.-Anna-e1615881184523
Apps
Nieuws

Het St. Anna Ziekenhuis (Geldrop, Eindhoven) heeft twee virtuele mijlpalen opgetekend. Er hebben 500 beeldbelconsulten en 2.500 app-gesprekken plaatsgevonden tussen patiënten en behandelaars. St. Anna zet hiervoor het BeterDichtbij-platform in. Uit een rondgang onder gebruikers maakt het ziekenhuis op dat het gebruik van beeldbellen en app-gesprekken sinds het begin van de coronacrisis structureel onderdeel is geworden van veel behandelprocessen.

Bij orthopedie, longgeneeskunde diabetespoli, MDL, medische psychologie, neurologie en revalidatie, wordt BeterDichtbij ingezet om te beeldbellen met patiënten en cliënten. Specialisten en zorgverleners beslissen welke consulten een digitaal consult worden met beeldbellen. Met name controleafspraken en afspraken voor het bespreken van uitslagen blijken zich voor beeldbellen te lenen.

Inzet app-functie

De app-functie van BeterDichtbij is beschikbaar voor patiënten in het St. Anna Ziekenhuis die onder behandeling zijn bij: kindergeneeskunde, longgeneeskunde, gynaecologie, revalidatie, neurologie, MDL of de diabetespoli. Ook voor patiënten van geriatrie en plastische chirurgie komt de app-functie binnenkort beschikbaar. Patiënten kunnen niet spoedeisende (medische) vragen via de app stellen over bijvoorbeeld de afspraak, behandeling, klachten, oefeningen of een herhaalrecept. Binnen drie werkdagen volgt er een reactie. De app is niet bedoeld voor spoedvragen. Dan moet er gebeld worden.

Kindergeneeskunde begon als specialisme met appen via BeterDichtbij. De app wordt sinds 2019 gebruikt in het ziekenhuis. (Ouders) van patiënten stellen het contact via de app-functie als laagdrempelig en zeer positief ervaren: gebruiksvriendelijk en servicegericht. Als grootste voordeel noemen zij dat ze op elk gewenst moment hun vragen kunnen stellen én de antwoorden nog eens terug kunnen lezen.

Beeldbellen had al meerwaarde

Marieke Pestman, kinderarts, stelt dat het contact via de BeterDichtbij-app past uitstek past bij haar patiëntenpopulatie. “Wij zien dat we door het laagdrempelig contact bijvoorbeeld bij huilbaby’s en kinderen met ADHD hulp kunnen bieden en de behandeling snel kunnen aanpassen aan de situatie. Ik denk dat er voor ons geen verschil is tussen nu en voor de coronatijd, wij zagen de meerwaarde al en we zien die voor de toekomst ook. Het is niet voor niets dat er al ruim 2.500 actieve gesprekken zijn gevoerd.“

Ook voor chronisch zieke patiënten, zoals mensen met diabetes is de BeterDichtbij-app een uitkomst. Diny Brands, diabetesverpleegkundige schetst dat steeds meer mensen de app gebruiken, zowel voor vragen stellen als beeldbellen. “Het is echt een service aan patiënten. Door het beeldbellen kunnen mensen in de thuissituatie met een familielid erbij het gesprek voeren, dat wordt als prettig ervaren. De meeste mensen verkiezen het beeldbellen boven een telefonisch consult, je hebt dan toch meer interactie dan aan de telefoon. Meer dan de helft van de patiënten geeft aan ook zonder corona-maatregelen op deze manier in contact te willen blijven.”

Gesprek persoonlijker

Orthopeed Dirk Das, die onlangs het 500ste beeldbelconsult hield, ziet beeldbellen als een enorme toegevoegde waarde. Het gesprek wordt hierdoor persoonlijker en is een waardig alternatief voor een fysiek contact. “In sommige gevallen blijkt uit het gesprek dat lichamelijk onderzoek nodig is en dan maak ik maak ik een ‘live’ afspraak. Dit is dan ook vaak snel en makkelijk te regelen. Ik ben van plan om dit na de coronacrisis te blijven gebruiken.”