Beeldbellen bij Slingeland alternatief fysieke herhaalafspraak

20 juli 2020
Slingeland-beeldbellen
Tweedelijn
Nieuws

Beeldbellen is als alternatief voor fysieke afspraken tijdens de coronacrisis versneld doorgevoerd in veel ziekenhuizen en andere zorginstellingen en in de eerstelijnszorg. En nu de crisis achter ons lijkt, wordt beeld- of videobellen ook steeds vaker blijven ingezet. Zo ook in het Doetinchemse Slingeland Ziekenhuis. Voordelen die in theorie al langer bekend waren, zoals niet naar het ziekenhuis hoeven te reizen voor een afspraak, zijn nu in de praktijk gebleken.

“We wilden al langer afspraken laten plaatsvinden via beeldbellen en stonden op het punt te starten met een pilot toen het coronavirus in ons land kwam”, vertelt neuroloog Pieter Vos, een van de specialisten in het Slingeland Ziekenhuis die al veel patiënten heeft gezien via beeldbellen. “Dat heeft alles in een stroomversnelling gebracht.”

Het voor beeldbellen gebruikte, beveiligde programma FaceTalk, biedt artsen de optie ook uitslagen en afbeeldingen van CT-scans, MRI-scans en echo’s laten zien aan de patiënt. Volgens Vos een grote meerwaarde ten opzichte van een telefonisch gesprek. “Mijn eigen beeldscherm deel ik dan met de patiënt zodat die hetzelfde ziet als ik. Een beeldafspraak is echt een goede vervanging van een fysieke afspraak op de polikliniek.”

Beeldbellen alleen bij herhaalafspraak

Beeldbellen wordt momenteel alleen aangeboden bij herhaalafspraken waarbij geen lichamelijk onderzoek nodig is. Bij een eerste afspraak in het ziekenhuis is bijna altijd aanvullend onderzoek nodig. Daarom zijn deze afspraken meestal niet geschikt voor beeldbellen. Het Slingeland verwacht circa 30 procent van de herhaalafspraken te kunnen vervangen door een virtueel consult.

Zo’n consult wordt tegenwoordig op dezelfde wijze als een fysieke afspraak vergoed door de zorgverzekeraar. Het bespaart bovendien tijd (de reis heen en weer naar het ziekenhuis) en eventuele reis- en parkeerkosten. Een afspraak kan bovendien vanaf iedere locatie waar een internetverbinding is, plaatsvinden. Bijkomend voordeel is dat er minder mensen naar het ziekenhuis komen en wachtruimtes minder vol raken. Dit is belangrijk om 1,5 meter afstand te kunnen bewaren, stelt het Doetinchemse ziekenhuis.

Patiënten die voor het eerst gebruikmaken van FaceTalk, installeren eenmalig de gratis app vanuit de App Store (iOs) of Google Play Store (Android) op tablet of smartphone. Via een link in je mail komen zee automatisch in een digitale wachtkamer. Op het tijdstip van de afspraak maakt de zorgverlener verbinding en kunnen patiënt en arts elkaar zien.

Pilot snel uitgebreid

Begin april zijn de poliklinieken Neurologie en Oncologische chirurgie in het Slingeland Ziekenhuis gestart met een pilot. Deze pilots zijn succesvol verlopen en steeds meer zorgverleners plannen beeldafspraken in. Inmiddels zijn ook de Diabetespolikliniek, Diëtetiek, Psychologie en polikliniek Maag-, darm- en leverziekten gestart.

In de zomer volgt volgens planning uitbreiding met de poliklinieken Nefrologie, Oncologie, Hematologie, Endocrinologie, Longgeneeskunde, Cardiologie en Kindergeneeskunde en de afdeling Maatschappelijk werk. Andere poliklinieken volgen na de zomer.