Search
Close this search box.
Search

Beeldbellen levert tevreden cliënten én meer tijd op

Een drietal ouderenzorgorganisaties hebben onderzoek gedaan naar het inzetten van zogenoemde beeldzorgmomenten door wijkverpleegkundigen. Het videobellen met cliënten vervangt (een deel van) de fysieke bezoeken die wijkverpleegkundigen uitvoeren. Uit het onderzoek blijkt dat beeldzorg niet alleen meer tijd oplevert voor de verpleegkundigen, maar ook dat cliënten tevreden zijn met deze vorm van zorg-op-afstand.

Het is al lange tijd een van de grotere discussies binnen de ouderenzorg: personeelskrapte. De coronacrisis heeft daar, met (contact)beperkende maatregelen, nog een flinke schep bovenop gedaan. Steeds meer zorginstellingen hebben daarom de afgelopen twee jaar beeldbellen, telemonitoring en andere vormen van (digitale) zorg-op-afstand uitgerold. De ouderenzorg is daarop geen uitzondering. Eerder deze week maakte de Vliegwielcoalitie nog bekend de focus vanaf 1 februari ook aan de slag te gaan met het leveren van digitale zorg in de wijkverpleging.

Meer tijd én tevreden cliënten

Het onderzoek dat nu uitgevoerd is door Carinova, BrabantZorg en Sensire, toont aan dat een gemiddeld beeldzorgmoment een tijdsbesparing oplevert van bijna 13 minuten per zorgmoment. Voor de drie ouderenzorgorganisaties betekent dit een jaarlijkse capaciteitsvergroting van 23.000 uur.

Waar in het verleden nogal eens huiverig gekeken werd naar het ontbreken van persoonlijk contact, wat mogelijk tot ontevreden cliënten kon leiden, laat het onderzoek ook zien dat beeldzorg juist niet en koste gaat van de tevredenheid van cliënten. Sterker nog, bijna negen op de tien (86%) van de onderzochte cliënten geeft aan tevreden te zijn met beeldzorg.

Beeldbellen voor medicatiecheck

Beeldbellen, of beeldzorg dus, kan natuurlijk niet alle fysieke zorgmomenten vervangen, maar is een prima alternatief voor bijvoorbeeld een medicatiecheck. Daarbij wordt de cliënt online begeleid wordt bij het innemen van de juiste medicatie. Daarnaast is het ook prima in te zetten voor de begeleiding van verpleegkundige handelingen zoals et meten van de saturatie en spuiten van insuline. De verpleegkundige hoeft daarvoor dan niet meer fysiek naar de cliënt te reizen. Als derde is beeldzorg ook geschikt voor psychosociale doeleinden zoals ondersteuning bij eenzaamheid, rouwverwerking of depressie.

Zoals gezegd is het leeuwendeel van de cliënten uit het onderzoek zeer tevreden met deze vorm van zorg-op-afstand. Daarnaast geeft bijna twee derde (65%) aan zich zich minder eenzaam te voelen en ervaart ruim de helft (58%) een betere kwaliteit van leven. Die resultaten worden ook onderschreven door de verpleegkundigen zelf. “We merken vaak dat de cliënt zo enthousiast is dat we eigenlijk al wat minder hoeven te komen. Dat draagt echt bij aan de eigen regie en het welbevinden van de cliënt”, zegt Denise Lenferink, wijkverpleegkundige Carinova.

Zorg op afstand de standaard

“Zorgtechnologie zal, vanuit de filosofie ‘digitaal tenzij’, een integraal onderdeel van de zorg worden. We willen dat zorg op afstand een standaard interventie wordt die onze mensen kunnen inzetten, in plaats van iets wat ‘erbij’ komt. Deze sterke visie en het draagvlak bij de bestuurders is een van de succesfactoren voor de snelle opschaling van beeldschermzorg bij Sensire”, aldus Maarten van Rixtel van Sensire.

Bij BrabantZorg vinden we het belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen op een manier die bij hen past en dat ze zoveel mogelijk hun eigen leven blijven leiden zoals ze dat altijd graag gedaan hebben. Uit onderzoek komt naar voren dat mensen zich gelukkiger voelen als het ze lukt om zelfredzaam te zijn. Om mensen te ondersteunen zelfredzaam te blijven staan altijd 3 vragen in onze werkwijze centraal: Wat wilt u? Wat kunt u zelf, met hulp van uw naasten of mensen uit uw omgeving én met de inzet van technische hulpmiddelen? En hoe kunnen wij daarbij ondersteunen? De inzet van technische of technologische hulpmiddelen vinden wij dus heel normaal”, voegt Miriam Haagh – Reijne, voorzitter Raad van Bestuur BrabantZorg daar aan toe.

Ron Smeets

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
DigiPunt zorg
DigiPunt, thuismonitoring astmapatiënten en digitale recepten
Financiering passende zorg
Subsidieoproep passende zorg in verpleging en verzorging
diagnostiek
Goede zorg begint met goede diagnostiek
transformatieplan CWZ
Positieve beoordeling voor transformatieplan CWZ
Regioplannen NZa
NZa pleit voor meer meetbare doelen in regioplannen
e-learning
E-learning breder ingezet bij digitalisering ziekenhuizen
De WHO heeft onlangs de kick-off gegeven voor het Global Initiative on Digital Health (GIDH). Het doel van het initiatief is om de implementatie van de ‘Wereldwijde strategie voor digitale gezondheidszorg 2020-2025’ te versterken en te versnellen.
Global Initiative on Digital Health officieel van start
Oncologienetwerk
Nieuw oncologienetwerk Noord- en Oost-Nederland
Verbeterprogramma ouderenzorg
Samenwerking centraal in verbeterprogramma Samen Beter
eiwitten
Menselijke eiwitten herkennen met nieuwe techniek
Volg jij ons al?