Beeldbellen, telefoon steeds vaker alternatief fysiek contact

wo 25 maart 2020 - 14:30
Laptop-vrouw-zoeken-3
eHealth
Nieuws

Uit een enquête van ziekenhuisbrancheorganisatie NVZ bleek vorige week al dat steeds meer ziekenhuizen vormen van zorg op afstand inzetten als alternatief voor een fysiek consult of voor het uitstellen van consulten en andere vormen van planbare zorg. Dat kan een telefonisch consult zijn, maar steeds vaker wordt ook beeldbellen ingezet, zo blijkt uit veel berichtgeving. Vandaag melden Nij Smellinghe en Ziekenhuis Gelderse Vallei bijvoorbeeld dat het beeldbellen tussen patiënten en hun naasten faciliteert.

76 procent van de 46 aan de enquête deelnemende ziekenhuizen gaf vorige week aan bij de NVZ dat zij planbare zorg uitstellen en 9 procent stelde dat dit ging gebeuren. Voornaamste redenen voor uitstel waren het indammen van verspreiding van het virus en het tegengaan van besmetting van ziekenhuispatiënten.

Er was een restcategorie als antwoord op de vraag of de planbare zorg uitgesteld wordt. Hier viel 13 procent van de ondervraagden onder. Zo lieten meerdere ziekenhuizen weten dat ze de fysieke zorg aan patiënten, waar mogelijk, omzetten in zorg op afstand. Als opties noemen mensen: telefonisch contact, beeldbellen (onder meer, maar zeker niet alleen het Maasstad ziekenhuis) en e-consult.

Beeldbellen bij Nij Smellinghe

Nij Smellinghe maakt voortaan beeldbellen voor patiënten mogelijk. Dat meldde het Friese ziekenhuis woensdag 25 maart. Door de coronacrisis kunnen patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis minder of zelfs geen bezoek ontvangen. Bij patiënten met (verdenking op) het coronavirus is bezoek niet toegestaan.

Veel patiënten kunnen zelf al met een mobiele telefoon beeldbellen. Voor de anderen heeft Nij Smellinghe nu iPads gereedgemaakt voor beeldbellen. Zo kunnen zij toch hun naasten zien en spreken. “Echt bezoek is natuurlijk het mooist. Maar ook als dat niet kan, willen we graag dat mensen zich niet alleen voelen. Wij zijn daarom blij met deze mogelijkheid”, aldus Jannie Kootstra, teammanager van twee verpleegafdelingen.

Op de verpleegafdelingen kunnen patiënten, eventueel met hulp, zelf beeldbellen. Op de Intensive Care bellen zorgverleners voor de patiënt het thuisfront met communicatie-app BeterDichtbij, waarmee ook beeldbellen mogelijk is. Ook voor medewerkers is dit een fijne oplossing, vertelt IC-verpleegkundige Ans Veenstra: “Bij een opname op de Intensive Care is de begeleiding van familieleden erg belangrijk. Normaal is dat echt onderdeel van ons werk. Fijn dat we op deze manier ook hen toch goed kunnen betrekken.”

Beeldbellen bij ZGV

Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) heeft ook de mogelijkheid opgezet tot beeldbellen. Patiënten, zorgverleners en familieleden kunnen zo toch een menselijk gesprek met elkaar voeren. Door te beeldbellen met de verpleegkundige kunnen naasten van IC-patiënten een idee krijgen van hoe het met hun dierbare gaat. De verpleegkundige maakt via een tablet contact met de familie. Zo kunnen zij hun dierbare zien, uitleg krijgen over de situatie en hun vragen stellen.

"Voor de familie is dit een zeer waardevol moment," zegt Leendert de Keijzer, gespecialiseerd IC-verpleegkundige in Ziekenhuis Gelderse Vallei. "Mensen zijn echt heel blij met deze mogelijkheid. Er staat nu geen familielid naast het bed, die een hand vasthoudt of door de haren heen strijkt. Daarom is het beeldbellen echt een prachtige mogelijkheid in deze verschrikkelijke en zware tijd."

Ook op de klinische verpleegafdelingen in het ziekenhuis liggen patiënten met het coronavirus in strikte isolatie. Artsen of verpleegkundigen die hen aan het bed verplegen, zijn door de beschermende kleding nauwelijks herkenbaar, terwijl er soms lastige, medisch-inhoudelijke gesprekken moeten worden gevoerd. Via beeldbellen kan de patiënt de dokter of verpleegkundige in het gezicht aankijken, zonder hinder van mondkapjes, haarnetten en beschermende brillen. Patiënten ervaren deze vorm van contact als warmer en vriendelijker.

ZGV werkt voor het beeldbellen met de app van Luscii. Het ziekenhuis had al een samenwerking met Luscii lopen voor beeldbellen in andere toepassingen.

Begrip voor uitstel, alternatief afspraak

Uit recent onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland blijkt dat mensen veel begrip hebben voor het afzeggen van afspraken. Zij maken zich echter ook zorgen over eventuele nadelige gevolgen van het uitstel van een behandeling of operatie. In veel gevallen is een alternatief voor een persoonlijke afspraak niet mogelijk. Waar het wel kan, wordt dit al wel aangeboden. In veel gevallen is dit nog een telefonisch consult. Beeldbellen wordt niet expliciet genoemd.

45 procent van de mensen met een (gewenste) afspraak in het ziekenhuis die niet door gaat, kreeg een alternatief geboden, 31 procent van de mensen met een (gewenste) afspraak bij de huisarts. 78 procent van de mensen heeft gebruik gemaakt van het (veelal telefonische) alternatief voor de afspraak in het ziekenhuis. 69 procent heeft een (ook veelal telefonische) afspraak met de huisarts gehad. De meeste mensen zijn tevreden over het geboden alternatief.