Beelden uitwisselen via PGO nu mogelijk; nieuwe MedMij-consultatie

13 mei 2019
Doctor working computer
Standaarden
Nieuws

MedMij heeft op maandag 13 mei de MedMij-standaard gepubliceerd die het mogelijk maakt dat een patiënt beelden vanuit een PGO naar zijn/haar zorgverlener kan sturen. Dit kunnen onder meer zelfgemaakte foto’s zijn, van bijvoorbeeld een allergische reactie, eczeem of een wondje. Verder kondigen MedMij en Nictiz een nieuwe openbare consultatie aan voor een MedMij-standaard, ditmaal voor de standaard Basisgegevens Langdurige Zorg.

De consultatie voor de standaard voor het sturen van beelden liep tussen januari en februari. De publicatie ervan is volgens MedMij de eerste stap in het breed kunnen ontsluiten en uitwisselen van beelden tussen zorgverlener en PGO’s van zorggebruikers. Het kunnen uitwisselen van beelden is een belangrijk onderdeel van een PGO. Een foto van bijvoorbeeld huiduitslag kan een arts veel meer informatie geven dan een omschrijving ervan. Met de MedMij-specificaties kan de patiënt een foto ook op gestandaardiseerde wijze delen met zijn zorgverleners.

De volgende aspecten van de standaard ‘Beelden’ zijn gespecificeerd:

  • Een standaard voor het versturen één of meerdere beelden door een patiënt vanuit een PGO richting een zorgverlener.
  • Een set van procesafspraken over de communicatie tussen zorgverlener en patiënt.
  • De mogelijkheid voor het opnemen van een (korte) begeleidende tekst.
  • Een PGO-gebruiker, zoals Thomas van Beek (persona), kan nu bijvoorbeeld met z’n arts afspreken dat hij een foto stuurt van de huiduitslag waar hij last van heeft.

Functionele, technische uitwerking

De specificaties voor beelden sturen bestaan uit functionele ontwerpen en technische uitwerkingen die vallen onder het MedMij Afsprakenstelsel. Dit stelsel verwijst naar de functionele ontwerpen, die weer verwijzen naar de technische specificaties.

  1. Het functioneel ontwerp bevat een use case beschrijving voor het versturen van beelden. Dit geeft overzicht voor productmanagers, architecten en ontwerpers maar ook voor bouwers en testers van softwareleveranciers.
  2. De publicatie bevat een FHIR-implementatiegids met daarin de technische details over de vorm van het bericht welke vanuit het PGO wordt verstuurd. Doelgroep voor de technische specificaties zijn vooral bouwers en testers van softwareleveranciers.

Consultatie Langdurige Zorg

MedMij en Nictiz hebben ook een nieuwe openbare consultatie aangekondigd. per 20 mei gaat er een van start voor de standaard Basisgegevens Langdurige Zorg. Hiervoor gebruikt MedMij de Basisgegevens Langdurige Zorg die binnen het programma InZicht (een VIPP voor de langdurige zorg) zijn vastgesteld.

Deze set bestaat uit een selectie zorginformatiebouwstenen (zibs) zoals behandelaanwijzing, medicatiegebruik en verpleegkundige interventie. Zorginformatiebouwstenen worden gebruikt om inhoudelijke afspraken vast te leggen voor het standaardiseren van de informatie die wordt gebruikt in het zorgproces. Door zaken op een eenduidige en gestandaardiseerde manier vast te leggen, kunnen de gegevens door verschillende organisaties meervoudig gebruikt worden.

MedMij ontwikkelt samen met e-health kennisinstituut Nictiz en vertegenwoordigers van zorgaanbieders en ICT-leveranciers producten om veilige informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals en patiënten mogelijk te maken. Dit proces moet transparant zijn en aansluiten op de wensen van het veld die de producten gaan toepassen. Reden om iedereen de gelegenheid voor feedback te geven via een ‘openbare consultatie’.

Afsprakenstelsel

MedMij leverde vorig najaar MedMij Afsprakenstelsel 1.1 op, het afsprakenkader waaraan PGO- en ICT-leveranciers moeten voldoen om deelnemer van MedMij te worden. In totaal werd er meer dan twee jaar aan gewerkt en verschenen er verschillende versies.

Het stelsel bevat afspraken op verschillende gebieden, zoals juridisch, technisch en informatiebeveiliging. Door deelnemer te worden aan het Afsprakenstelsel, verbinden partijen zoals ICT-leveranciers en aanbieders van PGO’s zich aan deze set van afspraken. Eindgebruikers moeten zo verzekerd zijn van veilige en vertrouwde gegevensuitwisseling. Er zijn zo’n 84 partijen die het certificeringstraject doorlopen. Twee PGO-aanbieders hebben inmiddels een MedMij-keurmerk verworven.