Belgische centra ggz werken aan online hulp bij depressie

24 juli 2017
Nieuws

Twee Belgische centra voor geestelijke gezondheidszorg werken aan een website waarmee mensen die kampen met een depressie, anoniem in behandeling kunnen gaan. De website zal modules aanbieden voor depressieve klachten. Bijbehorende begeleiding is mogelijk onder de vorm van klassieke face-to-facegesprekken. Vanaf 2018 zal die begeleiding ook via anonieme chats kunnen. Jezelf bekendmaken om therapie te volgen is dan niet meer vereist.

Normaal gaan mensen met een depressie in therapie door eerst wekelijks, later met langere tussenpozen langs te gaan bij een hulpverlener. Binnenkort zal de begeleiding dus volledig online en zelfs anoniem kunnen, zo schrijft de Belgische krant De Standaard. Deze anonimiteit is vooral bedoeld voor mensen die het moeilijk vinden om zich met naam en toenaam te melden en face-to-face therapie te krijgen.

In Nederland biedt het Zorginstituut subsidies voor organisaties die op anonieme basis e-health mogelijkheden willen aanbieden. Deze laagdrempelige zorg is gericht op mensen die zich zodanig schamen voor hun psychische klachten of verslaving dat zij geen (professionele) hulp durven of willen zoeken.

Website Depressiehulp.be

“Er is veel schaamte over depressie en het wordt vaak verborgen gehouden, vooral onder hoogopgeleiden’, zegt Herwig Claeys, als klinisch psycholoog deels verbonden aan het CAD Limburg (Centra Alcohol- en Drugproblemen). “We willen met de website Depressiehulp.be personen bereiken die niet naar de klassieke hulpverlening stappen.”

Eerder heeft Claeys de zelfhulpsite Alcoholhulp.be opgericht in samenwerking met een centrum voor geestelijke gezondheidszorg (CGG). Op Alcholhulp.be zoeken bovengemiddeld veel vrouwen hulp die anders niet in therapie zouden gaan voor hun alcoholverslaving. Het CGG Kempen en het CGG De Pont (met vestigingen in het Antwerpse) werken samen met Claeys en prof. Patrick Luyten (KU Leuven) aan de online portal die zich op depressies richt.

Niet iedereen is op dezelfde manier depressief, weet Claeys. Bij een lichte depressie kan de aanpak van anonieme chatgesprekken en oefeningen voldoende zijn als behandeling, bij zwaardere depressies kan het juist een opstap vormen naar de klassieke therapie met persoonlijke sessies.

 “De ene depressieve persoon is heel passief, de ander heel opgejaagd. Er zijn ook veel verschillende soorten therapieën. De verschillende benaderingen komen aan bod in de vele modules die we hebben opgesteld. In de chatgesprekken kunnen dan, net als in de gewone gesprekken, keuzes gemaakt worden over welke aanpak de beste is.”

Aanvulling op gewone therapie

Sinds enkele weken gebruiken de eerste cliënten het portaal als aanvulling van de gewone therapie in het centrum. “Ze kunnen thuis oefeningen maken en de gesprekken in het CGG voorbereiden,” licht Claeys toe. “Denk aan een oefening waarbij de cliënt thuis in kaart brengt wie dicht bij hem of haar staat, dat hij of zij benoemt hoe de relaties met de personen zijn en welke rol die relaties spelen bij de problemen. Andere oefeningen zijn bedoeld om piekeren te verminderen.

Ontspanningsoefeningen helpen  om na te gaan wat je echt belangrijk vindt in het leven.’
Yoeri Coune, die als beleidsmedewerker bij CGG De Pont meewerkt aan het project, hoopt dat Depressiehulp.be door de nieuwe aanpak gaten in de hulpverlening dicht. “Ik denk aan opvolging van chatgesprekken bij de Zelfmoordlijn. Voor mensen die in een crisissituatie daar via chat anoniem hulp zoeken, is er geen soortgelijk vervolg.”

Anonieme e-health in Nederland

In Nederland biedt onder meer stichting mirro modules uit haar e-Mental Health aanbod aan in gratis anonieme behandelvorm. Het gaat om de modules Alcohol en ouderen, Angst en Game-check. Het Zorginstituut Nederland verleent de subsidie op basis waarvan de stichting de gratis anonieme behandeling kan aanbieden. Het instituut heeft sinds 1 januari 2017 de bevoegdheid om subsidies te verlenen voor anonieme e-mental health.

De reden voor het aanbieden van de anonieme behandelingen is dat sommige mensen geen (professionele) hulp willen of durven te zoeken voor hun psychische klachten. Via een digitale berichtenfunctie heeft de hulpzoekende contact met een hulpverlener. Het inschakelen van hulp in een vroegtijdig stadium kan voorkomen dat klachten zich verergeren en tot een zwaardere zorgvraag leiden.