Search
Close this search box.
Search

Belgische teleconsult moet zelfde kwaliteit bieden als fysiek consult

Een teleconsult moet aan dezelfde kwaliteitsvereisten voldoen als een fysiek consult. Dat stelt de Belgische federale minister Sociale Zaken & Volksgezondheid Maggie de Block. Zij heeft daarom een bepaling van deze strekking laten opnemen in een wetsontwerp rond de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de zorg. De ministerraad heeft inmiddels zijn goedkeuring aan het wetsontwerp gegeven.

Kwaliteitsvolle, interdisciplinaire en veilige zorg voor de patiënt, dat moet de nieuwe wet op de kwaliteitsvolle praktijkvoering bieden. De patiëntenrechtenwet schrijft voor dat elke patiënt recht heeft op “kwaliteitsvolle zorg”. Met het voorontwerp van wet over kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg – kortweg de ‘kwaliteitswet’ – wil De Block dit recht concreet vertalen naar de zorgpraktijk, ook waar het een teleconsult betreft.

Zorgverleners moeten aan minimale kwaliteitscriteria voldoen ongeacht de locatie waar ze werken, in het ziekenhuis, een privépraktijk of bij de patiënt thuis. “De strenge kwaliteitsnormen die vandaag gelden binnen de ziekenhuizen willen we garanderen binnen de volledige gezondheidszorg. De patiënt moet altijd en overal op zorg van de hoogst mogelijke kwaliteit kunnen rekenen, ongeacht wie die zorg toedient of waar dat gebeurt.”

Anticiperen op teleconsult

De Block schrijft over de wet voor kwaliteitsvolle zorg: “Met deze ‘kwaliteitswet’ anticiperen we ook op nieuwe ontwikkelingen. Zo schrijven we in dat als op een bepaald moment een wettelijk kader komt voor een teleconsult, dezelfde kwaliteitsvereisten van kracht zullen zijn als voor fysieke contacten tussen patiënten en zorgverleners. Want de patiënt moet altijd en overal op zorg van de hoogst mogelijke kwaliteit kunnen rekenen, ongeacht wie die zorg toedient of hoe dat gebeurt.”

De nieuwe kaderwet bepaalt de algemene voorwaarden en principes voor kwaliteitsvolle praktijkvoering in de zorg. Ze legt geen wettelijke basis voor teleconsultaties in België, maar anticipeert daar wel op. Zo wil minister De Block garanderen dat, wanneer er een regelgevend kader komt voor teleconsultaties binnen de context van een therapeutische relatie, patiënten op dezelfde veiligheids- en kwaliteitsgaranties kunnen rekenen bij teleconsultaties als bij fysieke consultaties.

E-health nuttige aanvulling

In enkele van de 24 pilotprojecten rond e-health / mobile health die minister De Block vorig jaar financierde, werd gebruikgemaakt van teleconsulten. Afgelopen maart kwam naar buiten dat deze vorm van consulten een nuttige aanvulling kunnen zijn om bepaalde gezondheidsproblemen beter op te volgen en om de communicatie tussen patiënten en zorgverleners te ondersteunen.

Mobiele en e-health toepassingen kunnen het contact tussen patiënten en zorgverleners bevorderen, aldus de eindevaluatie. Via een dergelijke toepassing kunnen zorgverleners hun patiënten beter opvolgen. Patiënten die een app gebruiken, blijken vaak extra gemotiveerd om de behandeling te volgen. De beste projecten waren die waarin iedereen vertegenwoordigd was: naast de patiënten en de zorgverleners ook het management van de zorgorganisatie en de technologie-partner.

Vergoeding e-consult

In Nederland worden zogeheten e-consulten met medisch-specialisten sinds begin 2018 op dezelfde wijze vergoed als fysieke consulten. Hieronder vallen alle digitale vormen van een consult – behalve teleconsulten dus ook een consult per e-mail. Doel is om het gebruik van een digitaal consult te bevorderen waar dit efficiënter is voor patiënt en zorgverlener.

Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019
Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet en 
meld u snel aan want op is op!

Martijn Kregting

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
DigiPunt zorg
DigiPunt, thuismonitoring astmapatiënten en digitale recepten
Financiering passende zorg
Subsidieoproep passende zorg in verpleging en verzorging
diagnostiek
Goede zorg begint met goede diagnostiek
transformatieplan CWZ
Positieve beoordeling voor transformatieplan CWZ
Regioplannen NZa
NZa pleit voor meer meetbare doelen in regioplannen
e-learning
E-learning breder ingezet bij digitalisering ziekenhuizen
De WHO heeft onlangs de kick-off gegeven voor het Global Initiative on Digital Health (GIDH). Het doel van het initiatief is om de implementatie van de ‘Wereldwijde strategie voor digitale gezondheidszorg 2020-2025’ te versterken en te versnellen.
Global Initiative on Digital Health officieel van start
Oncologienetwerk
Nieuw oncologienetwerk Noord- en Oost-Nederland
Verbeterprogramma ouderenzorg
Samenwerking centraal in verbeterprogramma Samen Beter
eiwitten
Menselijke eiwitten herkennen met nieuwe techniek
Volg jij ons al?