Impuls voor cardiologische zorg Drenthe door IZA-gelden

ma 8 juli 2024 - 06:59
Zorgtransitie
Nieuws

De cardiologische zorg wordt als het aan het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) en Dokter Drenthe ligt anders georganiseerd om zo de druk op de cardiologische zorg beter aan te kunnen. De zorginstellingen hebben daarom samen een transformatieplan ‘Hart voor Elkaar’ ingediend bij Zilveren Kruis en VGZ. De beide zorgverzekeraars hebben deze inmiddels goedgekeurd waardoor er met geld uit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) het plan kan worden uitgevoerd.

Door de vergrijzing en de stijging van het aantal mensen met hartproblemen neemt de druk op de zorg toe. Tegelijkertijd neemt het aantal werkenden in de zorg af. “We zijn ontzettend blij dat de zorgverzekeraars het belang zien van de manier waarop we de zorg willen veranderen en dat daarvoor geld beschikbaar komt vanuit het IZA”, zegt Hans Mulder, raad van bestuur van het WZA.

Eigenlijk al begonnen

Verder schetst Mulder dat het WZA en Dokter Drenthe al langere tijd met de uitvoering van het plan waren begonnen. Hij geeft aan dat de enige manier om de zorg echt te veranderen is door samen aan de slag te gaan. De voorzitter van Dokter Drenthe, Ron Wissink, sluit zich daarbij aan. Vanuit Dokter Drenthe ondersteunen ze de huisartsen in Drenthe en regelen ze onder meer de huisartsenspoedzorg voor acute zorg buiten de openingstijden van de huisartsenpraktijken. “Om ook in de toekomst goede huisartsen- en ziekenhuiszorg beschikbaar te houden, hebben we een gezamenlijke aanpak nodig. Het plan Hart voor Elkaar is daarvoor een mooie versneller”, aldus Wissink.

Goede, toegankelijke en betaalbare zorg

In het IZA staat dat de zorg zo moet worden georganiseerd dat het kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar blijft. Hart voor Elkaar voldoet aan die doelen. Het WZA en Dokter Drenthe doen dat door samen meer ervaring op te doen met al bestaande digitale middelen, zoals telemonitoring, thuismeten en digitale consulten, zoals beeldbellen. Ze kijken wat werkt en hoe ze dit breed en gestructureerd kunnen inzetten. Daardoor wordt de manier waarop iemand zorg krijgt, afgestemd op dat wat er nodig is.

In het plan is ook veel aandacht voor een nauwere samenwerking tussen het ziekenhuis en de huisartsen. Die samenwerking zorgt ervoor dat de patiënt vaker dichtbij huis en bij de eigen huisarts onder behandeling kan blijven. Dit draagt bij aan de juiste zorg op de juiste plek.

Juiste zorg op de juiste plek

Een goed voorbeeld van zorg op de juiste plaats is afkomstig van de Drentse huisarts Bert Barla. Hij is binnen Hart voor Elkaar betrokken bij de werkgroep die kijkt of het mogelijk is om patiënten met boezemfibrilleren minder vaak door te verwijzen naar de cardioloog. “We kijken bijvoorbeeld of we een echo kunnen aanvragen bij het WZA, zonder de patiënt door te sturen. De cardioloog kijkt dan via een digitaal consult mee en geeft advies op afstand. We verwijzen alleen als het écht nodig is, zoals bij pijn op de borst of benauwdheid.”

Deze nieuwe werkwijze zoals Barla die schetst leidt tot kortere wachttijden en minder achterstanden, zegt cardioloog Richard de Jong. Daarnaast zegt hij dat dit plan ook bijdraagt aan meer zelfredzaamheid van de patiënt. Patiënten worden beter geïnformeerd over hun aandoening en kunnen beter met de ziekte omgaan. Ze weten beter wanneer ze zorg moeten vragen. De nieuwe werkwijze leidt tot meer maatwerk zodat er in het ziekenhuis en bij de huisarts ruimte ontstaat voor wie echt zorg nodig heeft.

Meer transformatieplannen

In de provincie wordt al meer samengewerkt, bijvoorbeeld in Samen Zorg Assen. Dat is het netwerk waarin huisartsen, (thuis)zorgorganisaties en gemeenten in de regio Noord- en Midden-Drenthe al jaren samenwerken. De organisaties geven aan dat dit een goede voedingsbodem is waarop kan worden verder gebouwd zoals bij Hart voor Elkaar: ‘we praten niet alleen, maar komen werkenderwijs verder’. Tegelijk met Hart voor Elkaar is in de regio nog een aantal transformatieplannen ingediend. Het gaat om Herstelgerichte Zorg, Medisch Generalistische Zorg en Advance Care Planning & Palliatieve Zorg.

Iets noordelijker zijn begin dit jaar in de provincie Groningen het Ommelander Ziekenhuis, het Martini Ziekenhuis en het UMCG in Groningen een samenwerking gestart met verzekeraars Menzis, Zilveren Kruis en VGZ. Ze doen dit op het gebied van beweegzorg, cardiologische zorg, rectumchirurgie en plastische chirurgie. Zij willen op deze manier de zorg betaalbaar en toegankelijk houden voor iedereen. Voor patiënten betekent de samenwerking dat ze in het Ommelander Ziekenhuis Groningen terecht kunnen voor basiszorg, in het Martini Ziekenhuis voor de meer specialistische zorg en in het UMCG voor de meest specialistische zorg.