Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Beperkt digitaal informatie delen vergroot kans op medicatiefouten

Het beperkte gebruik door zorgverleners van digitale methoden om informatie te delen zorgt er voor dat apothekers vaak patiëntgegevens missen die nodig zijn voor veilig medicijngebruik. Het gaat daarbij onder meer om laboratoriumuitslagen en de reden van het voorschrijven van medicatie. Dit blijkt uit onderzoek van expertisecentrum Nictiz in samenwerking met de KNMP naar eHealth in de apotheek. Het onderzoek wordt gepresenteerd tijdens de eHealth week in de Beurs van Berlage in Amsterdam.

Waar apothekers zeer actief hun gegevens delen met andere zorgverleners. Via het Landelijk Schakelpunt (LSP) – 80 procent van de patiënten heeft hier toestemming voor gegeven –  doen onder meer artsen en ziekenhuizen dit slechts in zeer beperkte mate. Het gevolg is dat apothekers daardoor nauwelijks toegang hebben tot voor hen relevante informatie, bijvoorbeeld de nierfunctie van een patiënt, contra-indicaties en de reden van voorschrijven. Complete en actuele patiëntgegevens zijn van belang voor een goed medicatiegebruik. Het ontbreken daarvan verhoogt de kans op medicatiefouten.

Noodgedwongen gebruikt  99 procent van de apothekers nog een fax, omdat ziekenhuizen medicatieoverzichten faxen en meestal niet zijn aangesloten op het LSP of andere systemen voor elektronische informatieoverdracht.    

Meer inzage gewenst in digitale gegevens

Uit het onderzoek van Nictiz en KNMP blijkt dat 91 procent van de apothekers meent dat patiënten inzage moeten hebben in hun elektronische gegevens. Bij artsen stelt 40 procent dit. 60 procent van de apothekers biedt patiënten nu al de mogelijkheid tot online inzage in hun medicatieoverzicht. Apothekers noemen als argumenten voor inzage door de patiënt onder meer:

  • Het is het recht van de patiënt,
  • Het geeft de patiënt een rol in beheer van zijn dossier,
  • Het versterkt regie en zelfmanagement en het bevordert de correctheid van medicatiegebruik en therapietrouw.

Vooral gebruik gemaksdiensten

Bij elektronische communicatie tussen apotheek en patiënt is er vooral sprake van gemaksdiensten: het online aanvragen van (herhaal)recepten, het online stellen van vragen en het online informeren over wanneer de medicatie klaarligt. Bijna alle openbare apotheken geven aan dat patiënten bij hen via internet vragen kunnen stellen (94 procent) en herhaalrecepten kunnen aanvragen (86 procent).

Voorzitter Dick Bouma van het sectiebestuur LOA van de KNMP vindt het positief dat apothekers positief staan tegenover ehealth-concepten zoals het digitaal delen van patiëntinformatie. Ook is er volgens Bouma grote deelnamebereidheid aan pilots.

Onderzoeksbasis

Het eerste onderzoek van Nictiz naar de stand van zaken rondom eHealth in de farmacie is gedaan met medewerking van de KNMP en de NVZA. 122 openbaar apothekers en 17 poliklinische apothekers vulden een uitgebreide vragenlijst in. Het kwalitatieve onderzoek is gebaseerd  op deelname van een focusgroep van vijf apothekers. In totaal zijn vier thema’s onderzocht: de elektronische communicatie tussen apotheek en patiënt, elektronische informatie-uitwisseling met zorgverleners, online inzage door de patiënt en de toekomst.

De KNMP wijst er op dat het Minister Schippers van Volksgezondheid ernst is waar het eHealth aangaat. Een belangrijke doelstelling is dat in 2019 ten minste 80 procent van de chronisch zieken en 40 procent van de overige Nederlanders directe toegang heeft tot medische gegevens. Verder moet dan 75 procent van de chronisch zieken en kwetsbare ouderen zelfstandig metingen uitvoeren in combinatie met monitoring op afstand, en kan iedereen die thuis zorg en ondersteuning ontvangt desgewenst via een beeldscherm 24 uur per dag met een zorgverlener communiceren.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen