Bestraling levertumoren van binnenuit nu live te volgen

28 februari 2022
Tumorcellen
Innovatie
Nieuws

Onderzoekers van het Radboudumc zijn er in geslaagd om de zogenoemde radioactieve holmiumbolletjes die gebruikt worden voor de bestraling, van binnenuit, van levertumoren, live in beeld te brengen. Zo kon de instroom van de bolletjes real-time gevolgd worden. De techniek die ze daarvoor gebruikten wordt beschreven in het tijdschrift Cancers. Volgens de onderzoekers maakt deze techniek de weg vrij voor een meer persoonsgerichte aanpak van levertumoren.

Tot nu toe was het nog niet mogelijk om het inspuiten van radioactieve holiumbolletjes tijdens de bestraling te volgen. Daarvoor werd vooraf onderzoek gedaan naar de vertakking van de leverader. De bolletjes worden vervolgens door het bloed meegevoerd naar de plek waar de tumor zich bevindt. Op die plekken zitten de kleine bloedvaatjes die zich rondom tumoren te vinden zijn. Daar lopen de bolletjes vervolgens vast en kunnen hun bestralende werk gaan doen.

Het probleem is echter dat tijdens de behandeling niet kon worden gevolgd hoe de bolletjes zich in werkelijkheid verspreidden. "Daardoor kan het zijn dat er te weinig microsferen naar een tumor stromen, de stralingsdosis te laag blijft, en je niet het gewenste effect bereikt”, vertelt Frank Nijsen van de afdeling Medische Beeldvorming van het Radboudumc. De nu ontwikkelde nieuwe techniek maakt dat wel mogelijk.

Bestraling in de MRI

De therapie die door Nijsen en zijn collega's ontwikkeld is, werkt op basis van paramagnetische radioactieve holmiumbolletjes. Daardoor kunnen ze met behulp van een MRI zichtbaar gemaakt worden. Met behulp van speciale faciliteiten ban het MITeC hebben de onderzoekers een methode ontwikkeld om de bolletjes toe te dienen terwijl de patiënt in een MRI-scanner ligt. Dat was een complexe uitdaging omdat alle materialen die gebruikt worden - denk aan katheters - geschikt moet zijn om veilig te gebruiken in het hoge magneetveld van de MRI-scanner. Bovendien mogen die materialen ook het beeld van de MRI niet verstoren. De onderzoekers zijn er nu dus in geslaagd al die complexe voorwaarden op de rit te krijgen waarmee de werking van de methode feitelijk bewezen is.

https://www.youtube.com/watch?v=2W6MamwUS0o
Onderzoekers over de nieuwe innovatieve methode voor de bestraling van levertumoren.

“Voor zover bekend is het wereldwijd de eerste keer dat we al tijdens de procedure zien hoe de bolletjes zich verdelen. Het is een ‘proof of concept’, waarin we laten zien dat het op deze manier veilig kan. We kunnen de injectie van de microsferen dankzij het MRI-beeld live volgen en daarnaast meten hoeveel bolletjes in de tumoren en de gezonde lever zijn vastgelopen", aldus Joey Roosen, van de afdeling Medische Beeldvorming. Eind dit jaar zal hij op deze nieuwe uniek ontwikkelde onderzoeksmethode promoveren.

Een van de vervolgstappen wordt de doorontwikkeling van deze nieuwe therapie. Daarbij wordt in eerste instantie gekeken of de verspreiding van holmiumbolletjes ook tijdens de procedure, met behulp van MRI-beelden, bijgestuurd kan worden. "Dat is de vraag die we in een vervolgonderzoek gaan beantwoorden. Als dat lukt, kunnen we radioembolisatie veel beter afstemmen op de situatie van iedere unieke patiënt. Daar willen we naartoe”, vertelt Nijsen.