Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Betere uitwisseling patiëntgegevens tussen zorgorganisaties

Het OLVG ziekenhuis heeft onlangs een nieuwe functionaliteit voor de uitwisseling van gegevens tussen het elektronische patiënten dossier (EPD) van Epic en het netwerzorgplatform cBoards van Caresharing in gebruik genomen. Hiermee is de samenwerking tussen het ziekenhuis en eerstelijnsorganisaties zoals de thuiszorg en huisartsenpraktijken voor het overdragen van zorg en thuis monitoren van patiënten een stuk gemakkelijker.

Voor de uitbreiding en opschaling van de transmurale zorg in Amsterdam werken zorgorganisaties als het OLVG, Cordaan en de Amsterdamse Huisartsen Alliantie nauw samen met Caresharing en Epic. Om goede netwerkzorg te kunnen leveren is het van cruciaal belang dat medische data en patiëntgegevens beschikbaar zijn voor uitwisseling tussen de verschillende zorgorganisaties.

Let wel, het betreft hier uiteraard alleen relevante patiëntgegevens en medische data. “Wanneer wordt samengewerkt rondom de toediening van medicatie via een infuus bij patiënten met een chronische darmziekte vereist de uitwisseling van andere data dan bij het op afstand monitoren van patiënten met hartfalen”, licht Jos Rietjens, Product Owner en medeoprichter van Caresharing toe.

Eenvoudig uitwisselen patiëntgegevens

“Wij zijn blij dat we door de koppeling tussen Epic en cBoards nu eenvoudiger patiëntgegevens kunnen uitwisselen. We stellen onder andere notities en brieven zoals de overdracht of een uitvoeringsverzoek beschikbaar in cBoards voor alle betrokken zorgprofessionals, mantelzorgers én de patiënt. Op deze manier werken we efficiënter samen aan goede zorg”, vertelt Ellen Ophoff, Klinisch Informaticus bij het OLVG.

Zorgprofessionals kunnen nu vanuit het Epic EPD voor een patiënt direct een ‘board’, ofwel een multidisciplinair dossier, binnen cBoards aanmaken. In dat board worden alle relevante data voor de betreffende samenwerking bij elkaar gebracht zodat de zorgprofessional alles vanuit één systeem kan afhandelen. Alle chat- en beeldbelcommunicatie met patiënten en tussen de zorgverleners onderling vindt ook plaats binnen dit board.

Voor het inloggen en aanmaken van patiënten in cBoards vanuit Epic is gekozen voor OAuth2 volgens Smart-on-FHIR, een internationale integratiestandaard. Caresharing ontwikkelt toekomstbestendige netwerkzorgsoftware die de kwaliteit en efficiëntie van multidisciplinaire zorg verhoogt, patiëntparticipatie en zelfmanagement stimuleert en remote monitoring op een makkelijke manier mogelijk maakt.

Ten behoeve van de reguliere zorg realiseerde het OLVG onlangs een koppeling tussen het het EPD van EPIC en het online platform van Sananet. Daarmee wil het ziekenhuis ervoor zorgen dat de reguliere zorg tijdens de tweede coronagolf, waar nodig op afstand, door kan gaan.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen