Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Betere zorg voor heupartrose dankzij dashboard

Heupartrose patiënten die in het Martini Ziekenhuis onder behandeling zijn worden sinds kort met real-time data geïnformeerd over complicaties die kunnen optreden bij de plaatsing van een nieuwe heup. Orthopedisch chirurgen van het ziekenhuis werken met een dashboard waarop data over complicaties zoals wondinfecties getoond worden. Daarnaast geeft het dashboard ook informatie over ervaringen van andere patiënten die deze operatie ondergaan hebben.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Doel van het dashboard is het bieden van betere zorg door op de juiste manier en op transparante wijze het gesprek aan te gaan met de heupartrose patiënt. “Ons uitgangspunt is altijd de best mogelijke zorg bieden. Daarbij kijken we ook kritisch naar onszelf”, vertelt orthopeed Carina Gerritsma.

Zorgtraject voor heupartrose verbeteren

De orthopedische vakgroep van het Martini Ziekenhuis besloot daarom deel te nemen aan het Value Based Health Care (VBHC) traject voor Heupartrose van Santeon. Dit traject is gericht op het maximaliseren van de waarde van zorg voor de patiënt en het reduceren van de zorgkosten. De wens om complicaties die optreden bij heupartrose periodiek in kaart te brengen leefde al langer binnen het Martini Ziekenhuis. Daarom namen de orthopeden van dit ziekenhuis de voortrekkersrol op zich.

Het in kaart brengen van de complicaties levert de orthopeden zelf ook waardevolle informatie, en inzichten voor het verbeteren van het zorgproces, op. “Zo zijn we onlangs overgestapt naar een groter heupkopje omdat we verwachten dat daarmee de heup minder uit de kom schiet. Dit zien we nu ook terug in de data: we zien het effect van een interventie om complicaties terug te dringen”, aldus Gerritsma. Het VBHC-traject Heupartrose zorgt er nu voor dat patiënten na de operatie minder lang in het ziekenhuis hoeven te verblijven.

Juiste registratie

Het VHBC-traject heeft een belangrijke rol gespeeld in het grip krijgen op de juiste registratie van gegevens. Daarbij is de afspraak gemaakt om het project af te bakenen door de focus te leggen op patiënten die een nieuwe heup krijgen. Zo werd gekeken naar het verloop en de complicaties. Die gegevens werden tussen de verschillende Santeon ziekenhuizen uitgewisseld.

Vervolgens stemden data-analist Erik Til en VHBC-projectleider Karen de Vries met de andere ziekenhuizen af hoe de data uit de verschillende systemen gehaald werd. “Dat vraagt van ons als orthopeden om eerlijke registratie van wat we doen en waar we complicaties zien. Het leuke aan een Value Based Health Care traject is dat je je kunt spiegelen aan andere ziekenhuizen en van elkaar kunt leren om het uiteindelijk beter te maken voor de patiënt”, vertelt Gerritsma.

Concrete vraag van werkvloer

Over de meerwaarde van dashboards, denk maar aan het coronadashboard, wordt veel gesproken.”Maar het gaat pas echt werken als er een concrete vraag van de werkvloer komt”, vertelt data-analist en ontwikkelaar van de tool Erik Til. Het dashboard werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met Orthopedie, ICT en de beheerders van de datawarehouse van het Martini Ziekenhuis.

“In het ziekenhuis wordt enorm veel data verzameld, wat wordt gebundeld in de datawarehouse. Hieruit is een relevante dataset gedestilleerd met geanonimiseerde informatie van zo’n 2000 patiënten, conform de privacywetgeving. Qua dataregistratie is Orthopedie vooruitstrevend, wat de beschikbare informatie betrouwbaar maakt. En dat is de sleutel naar een betrouwbaar dashboard”, aldus Til.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen