Beweegsensor helpt bij herstel van patiënten

15 februari 2024
Beweegsensor
eHealth
Nieuws

Voor een goed herstel na een ziekenhuisopname is beweging voor, tijdens en na de opname belangrijk. Daarom heeft het UMC Utrecht bij wijze van proef gebruik gemaakt van een beweegsensor op de verpleegafdeling die het bewegen moet stimuleren. De sensor maakt het beweeggedrag zichtbaar in het patiëntendossier en op het scherm op de verpleegafdeling. De proef was succesvol waardoor ook de andere verpleegafdelingen.

Ondanks het feit dat bewegen helpt om complicaties te verminderen, liggen of zitten patiënten in het ziekenhuis gemiddeld zestig tot negentig procent van de dag stil. Om het bewegen te stimuleren is de beweegsensor ingezet waarmee patiënt verpleegkundige fysiotherapeut en arts inzicht krijgen in de beweging van de patiënt.  “Patiënten dragen de beweegsensor om de enkel. Hiermee wordt het beweeggedrag zichtbaar voor zorgverleners in het elektronisch patiëntendossier en als de patiënt het wil op een scherm op de verpleegafdeling. Dit kan de patiënt stimuleren om in beweging te komen en te blijven. En hebben zij regie over hun eigen bewegen”, legt implementatiecoach Charlotte Rommens uit.

Beweegsensor motiveert bewegen

Uit de proeven blijkt dat patiënten die een beweegsensor dragen inderdaad meer gemotiveerd zijn om te gaan bewegen. Ze bewegen zo'n dertig procent meer dan de patiënten zonder beweegsensor. In het UMC Utrecht is op vijf afdelingen het gebruik van de beweegsensor geïntroduceerd. Na de positieve reactie van de deelnemers wordt de komende maanden de beweegsensor ook op andere afdelingen ingezet. Implementatiecoaches zoals Charlotte helpen patiënten bij het gebruik en hopen op de lange termijn ook meer kennis te vergaren over wat er gebeurt bij patiënten voordat een medische complicatie optreedt.

Beweegdoelen aanpasbaar

Fysiotherapeut Jolien Netjes heeft veel ervaring met de beweegsensor op de verpleegafdeling. Ze benadrukt het belang van een multidisciplinaire aanpak. Het beweeggedrag stimuleren en onderdeel laten zijn van een behandeling is een gezamenlijke inspanning. Op de verpleegafdeling maag-, darm- en leverziekten en nefrologie van het UMC Utrecht wordt de beweegsensor al dagelijks ingezet. Het scherm waarop de geregistreerde bewegingen verschijnen is zichtbaar op de afdeling.  Dit stimuleert zowel de patiënt als de zorgverlener. Via het elektronisch patiëntendossier (EPD) kan het beweegdoel worden ingesteld of bijgesteld in overleg met de patiënt.

Interactieve speelmuur

Het stellen van beweegdoelen en spelenderwijs patiënten of cliënten laten bewegen zijn goed voor lichaam en geest. Zorgaanbieder ’s Heeren Loo heeft daarom twee jaar geleden op de locatie woonzorgpark Groot Schuylenburg (Apeldoorn) een interactieve speelmuur gerealiseerd. Deze X-Wall moet cliënten met een beperking helpen om spelenderwijs in beweging te komen.

Volgens ’s Heeren Loo heeft de speelmuur een magisch effect heeft op de doelgroep van het woonzorgpark, die van nature meer moeite heeft om in actie te komen. ’s Heeren Loo claimde de eerste organisatie in de gehandicaptenzorg te zijn met dit initiatief. Uniek is volgens de organisatie verder dat cliënten mogen helpen met het ontwikkelen van nieuwe spellen.