'BgZ belangrijke pijler gegevensuitwisseling'

10 januari 2019
Nieuws

De Basisgegevensset Zorg (BgZ) is een belangrijk middel om de uitwisseling tussen organisaties en met patiënten verder te brengen. Dat stelt Marcel Heldoorn, manager digitale zorg bij de Patiëntenfederatie, in het Jaarbeeld 2018 van het programma Registratie aan de Bron. Nu het kabinet digitale gegevensuitwisseling beter wil reguleren, neemt ook het belang van de BgZ als bouwsteen onder die gegevensuitwisseling toe.

Heldoorn – ook nauw betrokken bij het MedMij-programma - vertelt in het Jaarbeeld 2018 over zijn visie op de BgZ. “De Basisgegevensset Zorg (BgZ) is een belangrijk middel om de uitwisseling tussen organisaties en met patiënten verder te brengen. De belangrijkste stap in 2018 is in mijn ogen dat het Informatieberaad Zorg heeft uitgesproken de BgZ als onderdeel te zien van de basisinfrastructuur van het duurzaam informatiestelsel in de zorg. Het is belangrijk dat er duidelijk is uitgesproken: zo gaan we het doen.” Die duidelijkheid is ook belangrijk richting ICT-leveranciers – zowel van PGO’s als van informatieplatforms voor zorgaanbieders. Heldoorn noemt het een belangrijk signaal naar deze leveranciers: dit is de weg die we gaan. Linksom of rechtsom zal dit het worden en wil je echt meedoen, dan zullen jullie hier ook mee aan de slag moeten en deze standaard inbouwen. Er is het afgelopen jaar veel winst geboekt bij ontwikkeling en adoptie van de BgZ. Zo zijn het afgelopen jaar veel partijen uit het zorgveld betrokken geraakt bij de BgZ en is veel meer begrip voor de noodzaak van zorginformatiebouwsten (zibs) en de BgZ.

Veel minder versnipperd

“Steeds meer partijen zijn zich ervan bewust waaróm de BgZ belangrijk is, wat de waarde is. Het gaat om de uitwisseling van gegevens die bij en voor iedere patiënt belangrijk zijn. Omdat we nu allemaal aan hetzelfde werken zijn we veel minder versnipperd bezig. Maar ik zie het ook als een belangrijke stap voor het brede draagvlak en voor het volwassen worden van informatisering in de zorg.” Vanuit MedMij wordt het principe gehanteerd dat er wordt aangesloten op wat het veld ontwikkelt, aldus Heldoorn. “De omarming van de BgZ van Registratie aan de bron is belangrijk om zo snel mogelijk echt te kunnen gaan uitwisselen. Dat hebben we met MedMij zelf ook gedaan. MedMij is er klaar voor om de BgZ naar de patiënt te brengen, naar hun PGO. Leveranciers kunnen meteen aan de slag: bij het MedMij-loket kunnen ze zich melden als kandidaat-deelnemer.”

Uitdaging 2019

De grote uitdaging voor 2019 wordt volgens Heldoorn om de BgZ ook echt met elkaar te gaan uitwisselen. Er is goed over nagedacht en het is al mogelijk: op kleine schaal wordt nu ervaring opgedaan. “In 2019 gaan we zelf met Medmij aan de slag met daadwerkelijke implementatie via een aantal gecontroleerde live-gangen,” besluit Heldoorn. “Met die ervaringen kan de rest van het veld die ook bezig gaat zijn voordeel doen.”   Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 Wilt u ook weten hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst nu al implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, maar het aantal nog beschikbare plaatsen zijn beperkt. Dus wacht niet en meld u snel aan want op is op!