Bijna 650 patiënten OLVG gebruiken COPD Coach

7 juli 2020
oud-man-vrouw-tablet
Tweedelijn
Nieuws

Al bijna 650 COPD-patiënten van het Amsterdamse ziekenhuis OLVG krijgen nu thuis ondersteuning bij het monitoren van hun aandoening met een digitale coach. Deze zorg op afstand scheelt onder meer bezoeken aan het ziekenhuis, iets wat voor mensen met COPD vaak een flinke onderneming is. daarnaast worden zij beter in de gaten gehouden dan met enkele consulten per jaar mogelijk is.

Na het uitbreken van de coronacrisis besloot het OLVG om vrijwel alle COPD-patiënten de digitale coach aan te bieden. Zo wilde het ziekenhuis de COPD-zorg op peil te houden in een periode dat de focus op coronazorg lag. Ruim 750 van de 1.800 benaderde patiënten, hebben aangegeven mee te willen doen, naast de 200 deelnemers die er al waren. Op dit moment gebruiken bijna 650 patiënten actief de digitale coach. Het OLVG verwacht dat dit aantal de komende tijd zal toenemen.

Thuis begeleiding, ondersteuning

Met de OLVG COPD-coach krijgen patiënten thuis begeleiding en ondersteuning van zorgprofessionals van OLVG. Met de coach wordt de gezondheid van patiënten thuis gemonitord. ook krijgen zij informatie over hun ziekte, over mogelijke behandelingen en leefstijlaanpassingen. De digitale coach is onlangs uitgebreid met een corona-beladvies.

Steeds meer ziekenhuizen zijn zorg op afstand (versneld) in gaan zetten om thuismonitoring als alternatief te bieden voor fysieke zorg en consulten. Recent zijn ook het Tilburgse Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) en het IJsselland Ziekenhuis begonnen met thuismonitoring van COPD-patiënten.

Grote impact coronacrisis

De coronacrisis had en heeft grote impact op de zorg voor duizenden patiënten met een chronische longziekte. Er zijn langere wachttijden ontstaan doordat tijdens de coronapiek afspraken moesten worden afgezegd of uitgesteld. Er zouden tot 1,2 miljoen behandelingen uit- of afgesteld zijn vanaf maart. Ook komen sommige kwetsbare longpatiënten nu liever niet naar het ziekenhuis als dat niet per se noodzakelijk is.

“E-health biedt hiervoor oplossingen. Veel patiënten zijn positief verrast over de mogelijkheden en het gebruiksgemak”, vertelt Paul Bresser, longarts en chief medical information officer (CMIO) van OLVG. Hij was ook mede-initiatiefnemer van de Corona Check App. ”Om te voorkomen dat de kwetsbare groep COPD-patiënten slachtoffer zou worden van de ontwikkelingen rond corona, hebben we kort na de uitbraak van corona besloten de OLVG COPD coach versneld beschikbaar te stellen voor al onze patiënten.”

Meer continuïteit met COPD Coach

Bresser legt uit dat de afdeling Longgeneeskunde met de COPD coach de gezondheid van COPD patiënten beter en met meer continuïteit kan bewaken dan met vooraf geplande controleafspraken. “We komen nu vanuit het ziekenhuis alleen in actie als daar noodzaak toe is. We bieden daarmee de juiste zorg, op de juiste plaats én op het juiste moment. Dat heeft als voordeel dat er voor de patiënten die zorg nodig hebben die écht alleen in het ziekenhuis geleverd kan worden meer tijd is.”

De OLVG COPD-coach is de afgelopen twee jaar door de afdeling Longgeneeskunde van OLVG en het bedrijf Sananet (dat ook versies voor onder meer IBD biedt) ontwikkeld. Er werden al ruim 200 COPD-patiënten met deze digitale coach succesvol op afstand begeleid en ondersteund. Sinds ruim een jaar wordt ook samengewerkt met huisartsen en de thuiszorgorganisatie Cordaan binnen het zorgplatform ‘Virtual Ward’. Hierdoor kan, als dat wenselijk is, ook de wijkverpleegkundige zien wat is ingevoerd in de digitale coach.