Boost kwaliteit digitale data-uitwisseling door eOverdracht

3 november 2023
retirement home concept with nurse
Overheid
Nieuws

De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) is vanaf 1 juli 2023 van kracht en verplicht zorgaanbieders om zorggegevens elektronisch uit te wisselen. eOverdracht (elektronische verpleegkundige overdracht) is een van de vijf geprioriteerde gegevensuitwisselingen onder de Wegiz. ICT&health editie 5 dook in de stand van zaken.

Bij het overdragen van een patiënt of cliënt naar een andere zorgverlener, verhuizen de gegevens van patiënt of cliënt mee. Vaak moet een verpleegkundige bij een overdracht deze gegevens opnieuw vastleggen. De verwachting is dat eOverdracht tijd bespaart, de kwaliteit van zorg verbetert en fouten vermindert.

Testen met eOverdracht

Op dit moment wordt eOverdracht nog niet gebruikt. Een grote groep zorgorganisaties die eerder deelnam aan de voormalige regeling InZicht, (vergelijkbaar met de stimuleringsregeling VIPP voor gegevensuitwisseling in sectoren zoals ziekenhuizen) werkt nu nauw samen met VWS en partners zoals Nictiz aan de doorontwikkeling van eOverdracht.

“We zitten in een testsituatie waarmee we testoverdrachten kunnen doen die nog niet volledig zijn. Ook de leveranciers zijn nog niet klaar zijn met hun werk. Wanneer alles technisch in orde is, moeten we nog het nodige aan procesoptimalisatie en adoptie doen”, vertelt Sytze Jan Geertsma, projectleider van het Samenwerkingsverband Friesland. “Daarnaast zal goede invulling gegeven moeten worden aan standaardisatie. We hebben namelijk gemerkt dat de interpretatie van gegevens - door gebrek aan eenheid in taal - nog wel eens tot problemen leidt.”

Transformatie bij verpleegkundigen

Om voor de verpleegkundige waarde te creëren moet er technisch nog het nodige gebeuren. Dat gaat met name over hoe je je identificeert als zorgverlener en dat het bruikbare data oplevert in de eOverdracht, zegt Wikje Muller-Draaistra, Chief Nursing Information Officer (CNIO) bij ouderenzorgorganisatie de Kwadrantgroep.

Zij verwacht dat de beroepsgroep een hele transformatie zal moeten doormaken als het gaat om gegevensuitwisseling. “Enerzijds gaat het om het goed vastleggen van gegevens op de juiste plekken, zodat we die uit de systemen kunnen halen. Anderzijds moeten we gegevens in één taal én op een dusdanige manier vastleggen dat de informatie over de sectoren heen voor iedereen begrijpelijk is. Het is belangrijk dat je kunt vertrouwen op data..”

Overdrachtsmomenten

Bij het samenwerkingsverband in Friesland is onder meer ervaring opgedaan in de geriatrische revalidatie zorg. Als iemand met een gebroken heup in het ziekenhuis terechtkomt en daarna gaat revalideren in een revalidatiecentrum, om vervolgens naar huis te gaan en daar thuiszorg te krijgen, heb je te maken met drie verschillende organisaties: het ziekenhuis, het revalidatiecentrum en de thuiszorg, aldus Geertsma.

“Tussen die organisaties zitten steeds overdrachtsmomenten waarbij nu nog vaak gegevens opnieuw gevraagd worden die vervolgens uitgeprint of in pdf-vorm met de patiënt meereizen. Bij een nieuwe organisatie wordt er dan een nieuw dossier gemaakt, worden gegevens ingevoerd en vinden een heleboel dubbele handelingen plaats die voorkomen kunnen worden. Met eOverdracht worden de gegevens één keer ingevoerd waarna deze hergebruikt worden en de patiënt dus niet steeds dezelfde vragen hoeft te beantwoorden. De datakwaliteit kun je met elektronisch uitwisselen ook beter garanderen dan met een overdracht in papieren vorm of als pdf en beeldmateriaal op dvd’s.”

Lees het hele artikel over eOverdracht in ICT&health 5, of in het online magazine.