Boost voor wijkverpleging met IZA-fonds

wo 5 april 2023 - 12:36
Thuiszorg-Artikel100220
Zorgtransitie
Nieuws

De drie brancheverenigingen ActiZ, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland hebben gezamenlijk het IZA-fonds Wijkverpleging opgericht. Daarmee willen zij de toegankelijkheid van de wijkverpleging versterken, aanvullend aan de afspraken in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Zorgverzekeraars hebben 75 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het fonds, hetgeen tot doel heeft om de wijkverpleging een ‘boost’ te geven zodat aanbieders in staat worden gesteld om de IZA-doelstellingen te behalen.

Dit geldbedrag kunnen zorgaanbieders in de wijkverpleging gebruiken voor zaken zoals passende zorg (met bijvoorbeeld hulpmiddelen), het versterken van lokale en regionale samenwerking in de zorgketen, het opleiden van nieuwe medewerkers en het aanpakken van regeldruk. Zorgaanbieders kunnen op de website een aanvraag voor een bijdrage uit het IZA-fonds Wijkverpleging indienen, onder de voorwaarden zoals die zijn opgesteld door de brancheverenigingen.

Aanvragen kunnen gedaan worden ten behoeve van eenmalige projecten, of voor ondersteuning bij het opstarten of opschalen van een initiatief dat bijdraagt aan de doelen van passende zorg. Het is niet de bedoeling dat er zorg mee wordt gefinancierd, omdat daarvoor de reguliere bekostiging vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) bestaat. Het fonds, dat sinds 20 maart jongstleden open staat, biedt aanbieders tot en met 31 mei 2023 de mogelijkheid om via de website een aanvraag in te dienen.

Integraal Zorgakkoord en wijkverpleging

Het IZA-fonds Wijkverpleging vloeit voort uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) waarin partijen behalve het financieren van het fonds, ook hebben afgesproken structureel meer geld in de wijkverpleging te steken. In de IZA zijn ook afspraken opgenomen over de zorgkwaliteit, het verdelen van de werkdruk, de bereikbaarheid van de ggz buiten kantooruren en domeinoverstijgende samenwerking. Met het oog op de in Nederland toenemende vergrijzing, is voorzien dat het aantal cliënten zal toenemen. Tot en met 2026 zal er in de wijkverpleging meer geld worden geïnvesteerd. Gaat het dit jaar nog om een investering van 3,8 miljard euro in de wijkzorg, in 2026 zal het gaan om 4,1 miljard euro.

Extra gelden voor de wijkzorg zijn volgens Wout Adema, directeur zorg van ZNm belangrijk. “De wijkverpleging staat voor een grote uitdaging. Ruim een half miljoen cliënten is inmiddels aangewezen op wijkverpleegkundige zorg, en die groep zal verder groeien de komende jaren. Deze cliënten ontvangen zorg in hun eigen woning. Dat is heel waardevol. Het is belangrijk dat we investeren in wijkverpleegkundigen en verzorgenden. We willen met dit fonds voor de wijkverpleging concrete verbeteringen realiseren die de thuiszorg als werkomgeving aantrekkelijker maken, zodat de verzekerden blijvend kunnen vertrouwen op goede zorg thuis.’’

Meer investering in wijkzorg

Meer investeren in de wijkverpleging is ook wat Caroline Beentjes, voorzitter ActiZ kerngroep Zorg Thuis belangrijk vindt. “De wijkverpleging is de spin in het web van thuiswonende kwetsbare mensen. Als één van de weinige beroepsbeoefenaren die achter de voordeur komen, hebben wijkverpleegkundigen een belangrijke rol in het thuis kunnen blijven wonen van mensen en het voorkomen van zwaardere zorg.”

Hans Buijing, bestuurder Zorgthuisnl is blij met de oprichting van het IZA-fonds. “Deze ‘boost’ is hard nodig voor de wijkverpleging. Zorgaanbieders zelf hebben weinig financiële investeringsruimte, waardoor zij de gelden uit dit fonds goed kunnen gebruiken. Als ActiZ, ZN en Zorgthuisnl hebben we de afgelopen maanden constructief samengewerkt om dit fonds op te richten. We houden deze samenwerking vast!”