Brabantse huisartsenkoepel uitgeroepen tot ‘koploper digitale triage’

vr 10 november 2023 - 13:00
triage
Eerstelijn
Nieuws

In West-Brabant heeft de Huisartsencoöperatie West-Brabant (HCWB) slim geïnnoveerd met een digitale triagetool die gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie (AI). Dit initiatief heeft geleid tot een aanzienlijke verlichting van de werklast voor huisartsenpraktijken. Op 7 november werd HCWB voor deze bijzondere vernieuwing zelfs officieel door VWS benoemd tot ‘Landelijk Koploper’.

De digitale triage-tool heeft als primair doel de assistenten van huisartsen te ontlasten, waardoor ze meer tijd hebben voor aan zorg gerelateerde taken. Patiënten vullen nu eerst een digitaal intakeformulier in op de website van de praktijk, waarna een AI-gestuurd systeem aanvullende vragen stelt op basis van hun antwoorden. Deze technologie suggereert mogelijke diagnoses, die worden doorgestuurd naar de huisartsenpraktijk. Hierna kan de assistent efficiënter beslissen over de benodigde vervolgstappen, zoals het plannen van afspraken of het geven van zelfzorgadvies.

Regionale implementatie

Deze AI-triagetool werd voor het eerst ingevoerd in 2021 door Dr. Lonneke Reedijk uit Roosendaal. Hiermee had ze meteen de eerste huisartsenpraktijk in Nederland die deze technologie gebruikte. HCWB, een koepel die ongeveer 90 huisartsen vertegenwoordigt, heeft het project geleidelijk uitgerold over de regio. Momenteel werken er al acht praktijken met de tool, terwijl negen andere bezig zijn om hiermee binnenkort te starten. Deze uitrol, die bewust over een periode van 1,5 jaar werd gepland, geeft de betrokkenen voldoende tijd om te wennen aan deze nieuwe technologie.

Impact digitale triage

Voor patiënten betekent deze verandering dat zij 24 uur per dag digitaal contact kunnen opnemen met hun huisarts. Dit resulteert in minder telefonische wachttijden én een betere bereikbaarheid van de praktijk. Assistenten kunnen zich zodoende meer richten op planbare zorg en hun taken efficiënter uitvoeren. Voor huisartsen betekent het dat ze meer tijd hebben voor patiënten die persoonlijk gezien moeten worden. Tevens beschikken ze, al voordat de patiënt de spreekkamer instapt, over een voorlopige diagnose.

Minder werkdruk

De succesvolle implementatie van dit initiatief is mede te danken aan het realistische tijdpad en de duidelijke doelstellingen. Huisartsen zoals Adrie Vincenten en Lonneke Reedijk delen hun positieve ervaringen en stellen dat deze tool inderdaad heeft geleid tot een verminderde werkdruk en een verbeterde patiëntenzorg.

Met dit initiatief is de huisartsenkoepel in West-Brabant dus letterlijk koploper wat betreft de integratie van AI in de huisartsenpraktijk. Hun doel is om uiteindelijk alle hulpvragen in de regio via het digitale systeem te laten verlopen. Dit zou een belangrijke stap voorwaarts betekenen in de efficiëntie en kwaliteit van de huisartsenzorg, niet alleen in West-Brabant, maar potentieel ook landelijk.

AI en triage  in ziekenhuis

In een vergelijkbare ontwikkeling van het gebruik van AI in de gezondheidszorg, heeft het Tel Aviv Sourasky Medical Center recentelijk een mijlpaal bereikt door als eerste ziekenhuis ter wereld een aangepaste versie van ChatGPT te gebruiken in het triageproces. Dit weerspiegelt een trend die ook elders wordt gezien, zoals bij de Amerikaanse Mayo Clinic. In september 2023 startte dit ziekenhuis bijvoorbeeld met het testen van Microsoft 365 Copilot, een generatieve AI-service die helpt bij het automatiseren van administratieve taken en het verbeteren van de patiëntenzorg. Dit toont aan hoe innovatieve AI-oplossingen over de hele wereld worden ingezet om de efficiëntie in de gezondheidszorg te verbeteren, van ziekenhuizen in Amerika en Israël tot huisartsenpraktijken zoals die van HCWB in
West-Brabant.