Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Bravis breidt thuisbehandeling voor kankerpatiënten uit

In april 2020 startten het Bravis Oncologie Centrum en Allerzorg Care for Cancer een pilot om patiënten die aan kanker leiden en chemo- of immuuntherapie krijgen, thuis te behandelen. Een pilot die al voor de coronacrisis gepland stond, maar mede daardoor onverwacht als geroepen kwam. De pilot is tot nu toe zeer succesvol gebleken en daarom is nu besloten de thuisbehandeling van kankerpatiënten verder uit te breiden.

Het aantal patiënten dat in het Bravis ziekenhuis behandeld wordt met chemo- en of immuuntherapie stijgt nog ieder jaar. Enerzijds door de toename van het aantal patiënten dat met kanker te maken krijgt en anderzijds omdat er steeds meer behandelmogelijkheden bij komen. Het project voor de thuisbehandeling met chemo- en immuuntherapie stond al voor de coronacrisis in de steigers. Door het virus, alle daarbij horende contact beperkende maatregelen en de druk op de zorg kwam de pilot voor het thuis behandelen van kanker patiënten letterlijk als geroepen.

De pilot die sinds april 2020 loopt is nu zo succesvol gebleken dat het ziekenhuis besloten heeft het aantal patiënten dat thuis behandeld kan worden uit te breiden.

Chemotherapie thuis

Het primaire doel van de pilot om patiënten die aan kanker leiden en chemo- of immuuntherapie krijgen thuis te behandelen is dat de geleverde zorg in de thuissituatie ten minste gelijkwaardig is aan de zorg in het ziekenhuis. Er zijn vier belangrijke voorwaarden die daarbij een rol spelen.

  • De behandeling moet uitgevoerd worden door een gespecialiseerde oncologieverpleegkundige (SONCOS)
  • Er moet een koppeling zijn met het elektronisch patiëntendossier (EPD) van het ziekenhuis
  • De medicatie wordt geleverd door de ziekenhuisapotheek
  • Het toedienen van de therapie moet verlopen volgens de richtlijnen en protocollen van het Bravis Ziekenhuis

De coronapandemie heeft een extra argument voor de thuisbehandeling van kankerpatiënten met zich meegebracht. Naast het ontlasten van de zorg, betekent het leveren van zorg thuis ook het beperken van het risico op besmettingen. Dit is relevant voor mensen die kwetsbaar zijn door kanker, al dan niet in combinatie met een hogere leeftijd.

Uitbreiding thuisbehandeling

Uit de evaluatie van de pilot voor het thuis toedienen van chemo- en immuuntherapie blijkt het succes van het project. Tijdens de thuisbehandeling hebben behandelaars meer tijd voor de patiënt en ook een beter inzicht in de thuissituatie. Daardoor zijn zij in staat de patiënt beter te ondersteunen.

Tijdens de thuisbehandeling is er ook meer tijd voor anamnese en het monitoren van eventuele bijwerkingen zodat de behandeling sneller bijgestuurd kan worden. Omdat de behandeling rechtstreeks in het EPD geregistreerd blijft de specialist geïnformeerd over hoe het met de patiënt gaat. Hierdoor wordt kan de continuïteit van de zorg gewaarborgd.

De patiënten die tot nu toe thuis behandeld zijn, zijn zeer tevreden over de geleverde zorg. Zij ervaren de thuisbehandeling als veilig en kwalitatief gelijk aan de zorg die in het ziekenhuis geleverd wordt. Bijkomend voordeel is dat de thuisbehandeling het leven van de patiënt en diens naasten minder ontregelt.

Zorg naar huis verplaatsen

Tijdens de pilot is ook gebleken dat het project zonder subsidie uitgevoerd kan worden. Een unieke prestatie waar tot dusver nog geen enkele andere (zorg)organisatie in geslaagd is. “We kunnen concluderen dat de wijze waarop de zorg naar huis is verplaatst, in samenwerking tussen het Bravis Oncologie Centrum en Allerzorg Care for Cancer, mogelijkheden biedt om op te schalen en duurzaam deze zorg naar huis te verplaatsen”, aldus het ziekenhuis.

Er zijn de afgelopen twee jaar al diverse ziekenhuizen gestart met het thuis behandelen van kankerpatiënten. Behalve dat deze vorm van ’thuiszorg’ tijdens de coronacrisis noodzakelijker geworden is, draagt het ook bij aan het leveren van ‘de juiste zorg op de juiste plek’ en het streven om zorg voor patiënten comfortabeler en efficiënter te maken. 

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen