Bravis sluit aan bij landelijke SEH-databank

23 december 2022
SEH2-1
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Het Bravis ziekenhuis heeft zich aangesloten bij de landelijke SEH-kwaliteitsregistratie NEED. Bravis is daarmee de 15e deelnemer in Nederland aan deze nationale databank. Uiteindelijk is het de bedoeling dat elk Nederlands ziekenhuis met een SEH hun gegevens gaan delen met NEED. Met deze databank wordt benchmarking steeds beter mogelijk. Tevens kan de actuele discussie over het wel of niet afbouwen van het aantal SEH’s in Nederland straks dankzij de databank op basis van feitelijke cijfers worden gevoerd.

NEED staat voor ‘Netherlands Emergency department Evaluation Database’. Het doel is om de  kwaliteit van de acute zorg in Nederland verbeteren en de transparantie verhogen. Dit gebeurt door het structureel verzamelen van betrouwbare data van deelnemende SEH-afdelingen. Secretaris van NEED Menno Gaakeer, SEH-arts in het ADRZ, bezocht onlangs de SEH-afdeling van het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom om het contract te ondertekenen. Binnenkort zullen de data van Bravis Ziekenhuis gekoppeld worden aan de databank van NEED. Belangrijk hierbij is dat de privacy van de patiënten is gewaarborgd.

SEH & IZA

SEH-zorgmanager Annemieke Wijnja van Bravis legt op de website van Bravis ziekenhuis de voordelen van een landelijke SEH-databank uit. “Data zijn nodig om aannames te kunnen staven. Ze geven inzicht in hoe je zaken anders en beter kunt doen. En data helpen ons ook verder bij de discussie rondom de spoedeisende zorg en het Integraal Zorgakkoord. We kunnen ermee aantonen wat het belang is van een landelijk netwerk van SEH’s en dat je die niet zomaar kunt sluiten. Bovendien kunnen we dankzij deze gegevens meer doen met onderzoeken.”

SEH-databank: meten is weten

Voor SEH-arts Robbert Groenewegen is het aspect ‘meten is weten’ essentieel. Hij legt uit dat discussies over het sluiten van SEH’s vaak niet goed met feiten worden onderbouwd. Dat kan wél  met goede en grote hoeveelheden data uit een landelijke databank. Dergelijke benchmarking tussen ziekenhuizen wordt steeds gewoner, denk bijvoorbeeld aan de SKI-tool die voor patiënten is bedoeld.

De SEH-databank is echter expliciet voor benchmarking van SEH’s voor professionele doelen. Met een goed gevulde NEED SEH-databank kunnen SEH-afdelingen door ziekenhuizen zelf worden vergeleken en kan er van elkaar worden geleerd. Groenewegen legt uit: “Straks heb je data van alle SEH’s in Nederland. Daarmee kun je ziekenhuizen met elkaar vergelijken, maar ook regionale verschillen in beeld brengen.”