Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
9 september 2022
Artikel delen

Bravis zet flinke stap in PGO implementatie

Al enkele maanden kunnen patiënten van het Bavis ziekenhuis hun medische gegevens niet alleen inzien via het patiëntenportaal, maar ook via de persoonlijke gezondheidsomgeving. Daarmee heeft het ziekenhuis een grote stap gezet voor het verbeteren van de digitale informatievoorziening en -uitwisseling met patiënten. Het Bravis is momenteel zelfs het eerste ziekenhuis dat aan alle eisen van de eerste VIPP 5 module voldoet.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Als het gaat om de implementatie van de PGO, mag het Bravis ziekenhuis zich een van de voorlopers noemen. Die conclusie kon getrokken worden nadat de PGO implementatie van het Bravis getoetst was aan de eisen van de eerste VIPP 5 module. Dit betekent dat de subsidie voor die module nu definitief is toegekend.

“Door de informatie van huisarts, apotheek en ziekenhuis op één platform te bundelen krijgt de patiënt beter inzicht in de eigen gezondheidssituatie en wordt hij nog meer eigenaar van zijn eigen gezondheidsinformatie. Ik vind het een goede zaak dat het Bravis daar veel energie insteekt en in de ontwikkeling vooroploopt”, vertelt Bravis-bestuurder Albert-Jan Mante.

VIPP 5 voor PGO implementatie

Via de persoonlijke gezondheidsomgeving, of PGO, krijgen patiënten via één ‘digitale deur’ toegang tot al hun gezondheidsgegevens. Niet alleen van het ziekenhuis, maar ook informatie van huisarts, apotheek en eventuele andere zorgverleners. Het VIPP 5 programma is in het leven geroepen om ziekenhuizen die aan de juiste voorwaarden voor de PGO implementatie voldoen te ondersteunen met subsidie. Die ondersteuning is verdeeld in drie modules.

Aan elke module zijn, voor het definitief toekennen van subsidie, diverse voorwaarden gekoppeld. Voor de eerste module geldt dat de technische systemen en de verschillende PGO’s goed aan elkaar gekoppeld moeten zijn. Daarnaast moet er minimaal 2500 keer in een PGO ingelogd zijn om informatie uit medische dossiers te halen. Na een audit bleek onlangs dat het Bravis als eerste ziekenhuis aan alle eisen voor de eerste module voldaan heeft. Daarmee is de subsidie voor module 1 definitief.

Het nieuwe Bravis

De PGO implementatie is een van de ontwikkelingen die moeten leiden naar ‘Het nieuwe Bravis’. Het ziekenhuis wil patiënten in de toekomst steeds meer mogelijkheden bieden om de eigen regie te nemen over hun gezondheidsgegevens. Digitalisering en e-health spelen in die visie uiteraard een grote rol. Een voorbeeld daarvan zijn ook de ontwikkelingen op het gebied van thuismetingen en -monitoring. In 2020 introduceerde het Bravis de thuismeten-app voor COPD en hartfalen. Daar hebben inmiddels al meer dan 500 patiënten gebruik van gemaakt.

In een volgende fase moet patiënten ook vragenlijsten en e-health toepassingen kunnen koppelen zodat dat Bravis deze informatie vervolgens kan uitwisselen met andere ziekenhuizen. Het ziekenhuis streeft ernaar dit project in 2023 af te ronden.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen