Search
Close this search box.
Search

Bravis zet flinke stap in PGO implementatie

Al enkele maanden kunnen patiënten van het Bavis ziekenhuis hun medische gegevens niet alleen inzien via het patiëntenportaal, maar ook via de persoonlijke gezondheidsomgeving. Daarmee heeft het ziekenhuis een grote stap gezet voor het verbeteren van de digitale informatievoorziening en -uitwisseling met patiënten. Het Bravis is momenteel zelfs het eerste ziekenhuis dat aan alle eisen van de eerste VIPP 5 module voldoet.

Als het gaat om de implementatie van de PGO, mag het Bravis ziekenhuis zich een van de voorlopers noemen. Die conclusie kon getrokken worden nadat de PGO implementatie van het Bravis getoetst was aan de eisen van de eerste VIPP 5 module. Dit betekent dat de subsidie voor die module nu definitief is toegekend.

“Door de informatie van huisarts, apotheek en ziekenhuis op één platform te bundelen krijgt de patiënt beter inzicht in de eigen gezondheidssituatie en wordt hij nog meer eigenaar van zijn eigen gezondheidsinformatie. Ik vind het een goede zaak dat het Bravis daar veel energie insteekt en in de ontwikkeling vooroploopt”, vertelt Bravis-bestuurder Albert-Jan Mante.

VIPP 5 voor PGO implementatie

Via de persoonlijke gezondheidsomgeving, of PGO, krijgen patiënten via één ‘digitale deur’ toegang tot al hun gezondheidsgegevens. Niet alleen van het ziekenhuis, maar ook informatie van huisarts, apotheek en eventuele andere zorgverleners. Het VIPP 5 programma is in het leven geroepen om ziekenhuizen die aan de juiste voorwaarden voor de PGO implementatie voldoen te ondersteunen met subsidie. Die ondersteuning is verdeeld in drie modules.

Aan elke module zijn, voor het definitief toekennen van subsidie, diverse voorwaarden gekoppeld. Voor de eerste module geldt dat de technische systemen en de verschillende PGO’s goed aan elkaar gekoppeld moeten zijn. Daarnaast moet er minimaal 2500 keer in een PGO ingelogd zijn om informatie uit medische dossiers te halen. Na een audit bleek onlangs dat het Bravis als eerste ziekenhuis aan alle eisen voor de eerste module voldaan heeft. Daarmee is de subsidie voor module 1 definitief.

Het nieuwe Bravis

De PGO implementatie is een van de ontwikkelingen die moeten leiden naar ‘Het nieuwe Bravis’. Het ziekenhuis wil patiënten in de toekomst steeds meer mogelijkheden bieden om de eigen regie te nemen over hun gezondheidsgegevens. Digitalisering en e-health spelen in die visie uiteraard een grote rol. Een voorbeeld daarvan zijn ook de ontwikkelingen op het gebied van thuismetingen en -monitoring. In 2020 introduceerde het Bravis de thuismeten-app voor COPD en hartfalen. Daar hebben inmiddels al meer dan 500 patiënten gebruik van gemaakt.

In een volgende fase moet patiënten ook vragenlijsten en e-health toepassingen kunnen koppelen zodat dat Bravis deze informatie vervolgens kan uitwisselen met andere ziekenhuizen. Het ziekenhuis streeft ernaar dit project in 2023 af te ronden.

Ron Smeets

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
DNA-bolletjes data
Data veilig en droog opslaan in DNA-bolletjes
Hartstilstand
Smartwatch registreert hartstilstand en redt levens
Visuele prothese
Visuele prothese voor blinden in ontwikkeling
ransomware
Hackers richten zich nu ook op domotica
wearable
Galaxy Ring meet op sierlijke wijze gezondheid
Data SEH
SEH data en AI kunnen verkeersveiligheid verbeteren
inclusief
Philips wil in 2025 wereldwijd 2 miljard levens verbeteren
subsidies
Nieuwe subsidies voor innovatieve therapie tegen dementie
exergaming
Exergaming laat mensen meer en langer bewegen
app
Zuyderland kiest óók voor berichtenfunctie BeterDichtbij
Volg jij ons al?