Breed pleidooi beter inzagerecht dossier overleden patiënten

24 april 2019
inzagerecht
Databeschikbaarheid
Nieuws

Zeven branche- en cliëntenorganisaties uit de zorg roepen de Tweede Kamer op het inzagerecht in het medisch dossier van overleden patiënten of cliënten te verbeteren. Zij roepen de politiek op komende week te stemmen vóór een amendement om dit mogelijk te maken. Aanstaande dinsdag stemt de Tweede Kamer over het wetsvoorstel en het amendement.

De Tweede Kamer stemt over een wetsvoorstel dat het inzagerecht in het medisch dossier van overleden patiënten of cliënten regelt. Bij het debat over de wet bleek dat minister Bruins (VWS) niet inging op de oproep om de mogelijkheid te behouden dat hulpverleners inzage in het dossier geven als aangenomen kan worden dat de overledene het daarmee eens geweest zou zijn.

Het wetsvoorstel beperkt daarmee rechten van nabestaanden en maakt uitvoering door hulpverleners ingewikkeld. Een amendement van de SGP verbetert het wetsvoorstel, betogen ActiZ, NVZ, VGN, NFU, LOC, LSR en KansPlus.

‘Amendement belangrijk’

Het amendement maakt het patiënten, cliënten, nabestaanden en hulpverleners makkelijker. Het bepaalt dat de nabestaande die tijdens het leven bevoegd was om het dossier in te zien, dit recht behoudt na het overlijden (tenzij een patiënt of cliënt heeft aangegeven dit niet te willen).

Als een nabestaande inzage vraagt hoeven hulpverleners, alleen te kijken of de nabestaande de overleden patiënt of cliënt had kunnen vertegenwoordigen. In dat geval verleent hij inzage (tenzij de overledene heeft aangegeven dat dit niet mag). Het amendement is daarmee volgens de branche- en cliëntenorganisaties een belangrijke aanvulling op het wetsvoorstel om de uitvoering te verbeteren en makkelijker te maken.

Zelf controle over data

Vorig jaar stelde IT-leverancier Liferay op basis van onderzoek van GfK dat vrijwel alle Nederlanders zelf de controle willen hebben over hun medische gegevens, maar de huidige IT-infrastructuur maakt dit lastig. Omdat in 2020 digitale inzage in medische gegevens een wettelijk recht wordt, dienen ziekenhuizen, zorginstellingen en andere zorgaanbieders haast te maken met het interoperabel maken van hun informatiesystemen.

Volgens de studie, waar in juni ook al uit gepubliceerd is, zou 99 procent van de ondervraagden altijd toegang willen hebben tot zijn eigen medische gegevens. Verder wil 74 procent ook hun partner of directe familie toegang verlenen tot dit vertrouwelijke dossier.