Brief aan Tweede Kamer: ‘Zet IZA niet in de ijskast!’

14 juli 2023
Politiek
Zorgtransitie
Nieuws

Nu het kabinet gevallen is, worden controversiële onderwerpen tot na de verkiezingen on hold gezet. De ondertekenaars van het Integraal Zorgakkoord willen echter níet dat de uitvoering van het IZA in de ijskast wordt gezet. Dit schrijven ze in een brief op 13 juli aan de Tweede Kamer. De uitdagingen in de zorg zijn volgens betrokkenen te groot om het ingezette verandertraject nu niet door te zetten. Burgers en patiënten moeten weten op welke zorg ze kunnen rekenen.

In maart 2023 maakte voormalig minister Kuipers nog de eerste wapenfeiten van het IZA bekend. En ook daarna werd door alle ondertekenaars gemotiveerd werk gemaakt van onder meer digitalisering, slimme digitale gegevensuitwisseling, passende zorg en regionalisering. En dat moet volgens alle betrokkenen, ook nu het kabinet gevallen is, gewoon doorgaan.

Dit blijkt uit een oproep die door álle actoren, inclusief overheidspartijen, naar de Tweede Kamer is gestuurd. In betreffende brief (PDF) lezen we: “Nederland staat voor de urgente uitdaging om de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Van platteland tot stad, voor jong tot oud en voor ieders portemonnee. Iedereen in Nederland heeft goede passende zorg nodig.” De partijen stellen dat de onderwerpen die het IZA onder handen neemt te belangrijk zijn om stil te leggen, ook in een tijd van politieke crisis. Ofwel de uitvoering van IZA kan beter niet controversieel worden verklaard.

Uitdagingen zorg blijven

De val van het kabinet doet namelijk niets af aan de grote en urgente uitdagingen in de zorg, waar Nederland voor staat. Met het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn door alle partijen  belangrijke stappen richting de toekomst gezet om die uitdagingen het hoofd te bieden. Volgens Dirk Jan van den Berg, voorzitter NederlandZorgverzekeraars kunnen we het ons zelfs niet eens permitteren om stil te staan. “NederlandZorgverzekeraars heeft ook het IZA ondertekend en blijft zich inzetten voor een weerbare, gezonde samenleving waarin we elkaar ondersteunen, met gelijke kansen en toegang tot kwalitatieve zorg voor iedereen.”

IZA is urgent

Wachten met de noodzakelijke transformaties in de zorg is dus volgens de ondertekenaars van het IZA niet wenselijk. In het akkoord gaat het onder meer over digitalisering, thuismonitoring, preventie, verkleinen van gezondheidsverschillen, duurzaamheid, arbeidsmarkt en betere gegevensuitwisseling. En dat zijn stuk voor stuk zaken die alleen van de grond kunnen komen mét politieke steun.

De urgentie is volgens alle partijen groot om samen te blijven werken aan de toegankelijkheid en kwaliteit van gezondheid en zorg. Het is belangrijk om de landelijke afspraken door te vertalen naar concrete regionale plannen, zodat de toegankelijkheid en de kwaliteit van zorg kunnen worden gewaarborgd in heel Nederland. Burgers en patiënten moeten ten slotte weten op welke zorg ze kunnen rekenen.

Alle ondertekenaars brief & IZA  

Dit belangrijke appel op de Tweede Kamer duidt op een groot draagvlak voor het uitvoeren van de in dit akkoord aangegeven zorgtransformaties. De ondertekenaars van de brief zijn dezelfde partijen die ook het IZA hebben ondertekend.

Het gaat concreet om: ActiZ, De Nederlandse ggz, Federatie Medisch Specialisten, InEen, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Patiëntenfederatie Nederland, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Zelfstandige Klinieken Nederland, Zorgthuisnl, Zorgverzekeraars Nederland, Landelijke Huisartsen Vereniging, Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland.