Brief van minister Kuipers: Wegiz blijft ondanks EHDS overeind  

24 mei 2022
wegiz-scaled
Digitalisering
Nieuws

Minister Kuipers heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) ondanks de aankomende Europese regelgeving EHDS, gewoon nodig blijft. Op 13 april vroeg hij enige tijd uitstel voor de behandeling van de Wegiz om rustig te kunnen te bekijken of Wegiz wel in lijn was met European Health Data Space (EHDS). Hij ziet nu, eind mei 2022, geen belemmeringen meer om de behandeling van Wegiz spoedig voort te zetten.

Minister Kuipers (VWS) deelt in een brief en eerste analyse van de impact van recente Europese ontwikkelingen op het Nederlandse beleid voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Hij concludeert dat Wegiz nodig blijft om tot betere gegevensuitwisseling en zorg te komen. “De gekozen systematiek van standaardisatie door middel van voorschriften voor taal en techniek in de Wegiz is nog steeds van groot belang.”

EHDS veelomvattender dan Wegiz

De conclusie van Kuipers brief is helder: Wegiz wordt met name op het front van ICT-systemen en gegevensuitwisseling zo optimaal mogelijk afgestemd op de Europese regelgeving en vrijwel niks staat een spoedige behandeling van Wegiz nog in de weg. Kuipers stelt vast dat elektronische gegevensuitwisseling de landgrenzen overschrijd en ziet het grote belang van de aankomende Europese regelgeving die met EHDS in het vat zit. De verordening EHDS is echter aanzienlijk veelomvattender dan de Wegiz en raakt aan vijf categorieën:

  1. Het creëren van rechten voor burgers over de controle op hun eigen gezondheidsgegevens.
  2. Voorschriften voor ICT-systemen en uitwisseling.
  3. Het grensoverschrijdend beschikbaar stellen van gezondheidsgegevens voor de levering van zorg.
  4. Maatregelen rondom het secundair gebruik van gezondheidsgegevens. 
  5. Governance rondom rechten, primair & secundair gebruik.

Alleen het onderdeel ‘Voorschriften voor ICT-systemen en uitwisseling’ raakt de Wegiz direct. In de eerste plaats regelt de EHDS toegang en beschikbaarheid voor burgers en zorgverleners tot elektronische gezondheidsgegevens. In de EHDS zijn bepaalde soorten elektronische gezondheidsgegevens vervolgens aangemerkt als prioritair. Dit zijn de gegevensuitwisselingen: patiëntsamenvattingen, elektronische recepten, elektronische medicatie-uitgifte, medische beeldmaterialen en beeldrapportages, laboratoriumresultaten en ziekenhuisontslagbrieven.

In Nederland goed op weg met nationale normen

Voor de toegang tot en uitwisseling van deze gegevens worden eisen gesteld in de EHDS aan elektronische medische dossier systemen. De systemen moeten voldoen aan essentiële eisen inzake veiligheid, beveiliging en interoperabiliteit. Voor het voldoen aan de eisen staat in de EHDS ook de invoering van een verplichte zelfcertificeringsregeling voor deze systemen. Volgens Kuipers zijn we in Nederland goed op weg met het tot stand brengen van nationale normen, maar is er wel een risico dat de eisen die straks uit Europa komen niet volledig aansluiten bij de, nog steeds in ontwikkeling zijnde, Nederlandse normen.

‘Daarom wordt nu al actief gewerkt aan de ontwikkeling van de Europese afspraken en nemen Nictiz en NEN actief internationale -met name Europese- ontwikkelingen mee in de nationale ontwikkeling van standaarden en normen en gebruiken we reeds waar mogelijk bestaande internationale standaarden en voorschriften als uitgangspunt voor de normen die op grond van de Wegiz verplicht worden gesteld.’