Briljante Mislukkingen Award Zorg 2017: gelekoortsmug en cliëntgerichte zorg

8 december 2017
ICTH-Paul-Iske-1450
Innovatie
Nieuws

De Briljante Mislukkingen Award Zorg 2017 publieksprijs is gewonnen door Bart Knols, met de casus ‘Uitroeien gelekoortsmug’. De betrokken jury onder voorzitterschap van prof. Dr. Paul Louis Iske koos de casus Kwikzilver, van Neel Schouten als winnaar uit acht genomineerde casussen.

De prijs is vernoemd naar het Instituut en staat voor het leren en delen van projecten die anders lopen dan verwacht. De prijzen werden uitgereikt op de Dag van de Briljante Mislukking, 7 december 2017, door Erik Gerritsen, Secretaris-generaal, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en ambassadeur van Het Instituut voor Briljante Mislukkingen.

Bijdrage aan innovatieklimaat

Het is de vierde keer dat de zorgaward werd uitgereikt. Met de uitreiking ervan wil het Instituut voor Briljante Mislukkingen in samenwerking met het ministerie van VWS, GfK, Vilans, Federatie Medisch Specialisten en ZonMw een bijdrage leveren aan het innovatieklimaat binnen de sector. “Komend jaar bouwen we ook verder aan een leer- en kennisomgeving rondom briljante mislukkingen: om mensen te stimuleren om nog meer lessen te delen en deze ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen” aldus Paul Iske, CFO van het Instituut.

  • De publieksprijs werd gewonnen door Bart Knols met zijn case 'Voor eens en voor altijd: het uitroeien van de gelekoortsmug op Aruba”: een project om de gelekoortsmug uit te roeien op Aruba dat niet van de grond kwam. Een belangrijke les voor Bart Knols was dat wat voor een één een prioriteit is, lang niet altijd een prioriteit voor anderen hoeft te zijn, al lijkt de prioriteit nog zo relevant. Onvoldoende draagvlak en politiek spel zorgden voor een tekort aan financiële middelen voor de uitvoer van het project.

  • De eerste prijs van de vakjury ging naar de casus ‘Cliëntgerichte zorg in de GGZ vraagt om Kwikzilver’. GGZ in Geest Amsterdam slaagde er niet in om waardevolle inzichten en bevindingen van de succesvolle proeftuin Kwikzilver te implementeren. Resultaat: veel opgedane kennis, waar helaas niks mee werd gedaan. Waardoor de beoogde omslag om tot een meer cliëntgerichte zorg te komen niet is gerealiseerd.

De vakjury bestond uit: Cora Postema (ervaringsdeskundige, ministerie van Leven), Cathy van Beek (Radboud UMC), Henk Smid (directeur ZonMw), Bas Bloem (Parkinson Center Nijmegen), Edwin Bas (GfK), Gelle Klein Ikkink (Ministerie VWS), Michael Rutgers (Longfonds), Mathieu Weggeman (TU Eindhoven), Henk Nies (Vilans) en voorzitter Paul Iske (Het Instituut voor Briljante Mislukkingen).

Leren van mislukkingen

'Leren hoe je moet reageren op onverwachte ontwikkelingen in onderzoek of innovatietrajecten is misschien wel de belangrijkste stap om succesvol te zijn,’ zo staat op de website van de Award. ‘In de wereld van onderzoek en innovatie lopen projecten zelden zoals van te voren bedacht. Er is vaak sprake van een andere uitkomst dan gepland. Toch horen wij hier vaak niks over. Onterecht, want het is lang niet altijd het gevolg van ondoordacht denken en handelen. Deze onverwachte “wendingen” zitten vaak vol met waardevolle inzichten en lessen. Wij noemen het daarom Briljante Mislukkingen.'

Sinds 28 augustus 2015 zijn de activiteiten van het Instituut voor Briljante Mislukkingen (IVBM) ondergebracht in een stichting. De stichting heeft tot doel om een klimaat voor ondernemerschap te bevorderen door het leren omgaan met risico’s en het waarderen en leren van mislukkingen. In 2017 focust het Instituut zich met name op innovatie in de zorg.

Winnaars van eerdere jaren waren Dr. Loes van Bokhoven (nieuw zorgtraject zonder patiënten), Jim Reekers (in het verleden behaalde resultaten) en Catharina van Oostveen (Tijd voor Topzorg).