Brits ziekenhuis implementeert Nederlandse DataLinQ-systeem

6 december 2016
Nieuws

Het Birmingham Children’s Hospital gaat als eerste ziekenhuis in het Verenigd Koninkrijk werken met het DataLinQ-systeem van het Nederlandse Fysicon. De oplossing betreft een data- verzamel, management en rapportagesysteem voor de registratie en opvolging van pacemaker- en ICD- patiënten.

Het Britse kinderziekenhuis wil met het invoeren van het systeem een efficiencyslag maken. DataLinQ dient volgens de leverancier ervan als een brug tussen complexe specialistische dataverwerkingssystemen en medische informatiesystemen. Het doel van het systeem is om structuur aan te brengen in een pacemaker-, ICD-, loop recorder- en remote device administratie.

In plaats van data handmatig in een ziekenhuisinformatiesysteem in te voeren, wordt data met DataLinQ automatisch verzameld in een uitgebreide database. Omdat er geen gebruik wordt gemaakt van externe opslagmedia zoals USB-sticks, wordt de beveiliging van patiëntgegevens verhoogd.

Het Birmingham Children’s Hospital is een gespecialiseerd centrum dat jaarlijks 90.000 kinderen en jongeren behandelt met een staf van 3.700 mensen. Het Nederlandse Fysicon is in 1995 opgericht. Het bedrijf ontwerpt, ontwikkelt en produceert innovatieve medische applicaties op het gebied van hart- en vaatziekten en medische beeldverwerking.