Bruins: snel regelen toestemming gegevensuitwisseling bij spoedzorg

30 oktober 2019
Spoed-medisch
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) wil het op korte termijn mogelijk maken dat Nederlanders toestemming kunnen registreren voor het delen van cruciale medische gegevens bij spoedgevallen. Dit moet voorkomen dat er onvoldoende of verkeerde zorg verleend wordt, bijvoorbeeld wanneer een patiënt niet aanspreekbaar is.

Volgens Bruins gaat het om vier miljoen Nederlanders die nog niet de keuze kenbaar hebben gemaakt of medische gegevens mogen worden uitgewisseld. Onder normale omstandigheden kunnen zij per keer aan een arts toestemming geven. Wanneer er sprake is van spoedzorg, kan het echter zijn dat een patiënt niet in staat is om deze toestemming te geven.

De gegevens die in spoedsituaties uitgewisseld moeten kunnen worden, betreffen onder meer medicatie, allergieën, vaccinaties, gegevens van de huisarts, laboratoriumuitslagen, operaties, ziekenhuisopnames, gewicht, leeftijd en bloedgroep. "Gegevens die nodig zijn voor ongeplande zorg, als spoedzorg nodig is door een onbekende zorgverlener", aldus Bruins vandaag in de Volkskrant. In het NRC stelt een woordvoerder van de minister dat de toestemming het liefst nog dit jaar gelregeld wordt.

13 miljoen Nederlanders hebben via het Landelijk Schakelpunt (LSP) de huisarts en/of apotheker al wel toestemming gegeven om medische gegevens beschikbaar te stellen aan zorgverleners wanneer dit voor hun behandeling van belang is. Dat stelde LSP-beheersorganisatie VZVZ september vorig jaar.

Gebrekkige gegevensuitwisseling spoedzorg

De Patiëntenfederatie Nederland bracht begin oktober nog bij de Tweede Kamer onder de aandacht dat gebrekkige gegevensuitwisseling in spoedzorg patiënten onnodig in gevaar brengt. Politiek en overheid moeten volgens de federatie samen het voortouw nemen zodat medische gegevens in spoedsituaties overal in Nederland beschikbaar zijn. Een gebrek aan regie vanuit de overheid zorgt nu nog voor vertraging bij onder meer de standaardisatie van digitale gegevensuitwisseling.

Afgelopen september pleitte Jan Hazelzet, hoogleraar kwaliteit en uitkomsten van de zorg aan het Erasmus MC, voor een gestandaardiseerde set met medische basisgegevens van elke Nederlander. Dat kan volgens Hazelnet de problemen met gegevensuitwisseling in de zorg oplossen. In zo’n voor alle relevante zorgaanbieders toegankelijke set met actuele gegevens moeten zaken staan zoals huidige ziektes, medicatiegebruik en eventuele allergieën.

Hazelzet reageerde op een onderzoek van de Federatie Medische specialisten (FMS) waar uit naar voren komt dat vier vijfde van de respondenten dagelijks problemen ondervindt van de gebrekkige gegevensuitwisseling tussen informatiesystemen zoals EPD’s.