Bruins wil verbetering online kwaliteit medicatie-informatie

16 november 2018
medicijnenstrips
Samenwerking
Nieuws

Patiënten moeten betrouwbare en begrijpelijke medicijninformatie beter kunnen vinden op het internet. Nu is dergelijke informatie online vaak moeilijk vindbaar of onvolledig. Om een betere informatievoorziening te bereiken, gaf minister Bruno Bruins van medische Zorg & Sport (VWS) op 15 november het startschot voor het Netwerk Patiënteninformatie.

Zeven organisaties hebben een intentieverklaring getekend ter verbetering van online medicatie-informatie en gaan aan de slag om de voornemens naar de praktijk te realiseren. De eerste concrete stap die gezet wordt, is het aan elkaar koppelen van vier websites: van de medicijnautoriteit (CBG), het bijwerkingencentrum (Lareb), de huisartsen (NHG, Thuisarts.nl) en de apothekers (KNMP, Apotheek.nl).

Netwerk helpt bij vindbaarheid info

Minister Bruins benadrukt dat patiënten zo goed mogelijk geïnformeerd moeten worden over de mogelijkheden voor hun behandeling. “Dat gaat ook over geneesmiddelen. Die informatie moet duidelijk vindbaar en begrijpelijk zijn. Dit netwerk helpt daarbij. Zo kunnen mensen samen met hun arts beslissen welke zorg het beste bij hen past.” Onderzoeksinstituut Nivel, expertisecentrum gezondheidsverschillen Pharos en Patiëntenfederatie Nederland adviseren de deelnemers in het Netwerk. Met hun relevante kennis kan het Netwerk rekening houden met wensen en behoeften van medicijngebruikers in Nederland.

Goede medicatie-informatie nodig

Veel Nederlanders gebruiken medicijnen. Het is belangrijk dat zij goed geïnformeerd worden over de werking, de risico’s en het gebruik van deze medicijnen. Op initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft Nivel al in 2016 onderzocht wat de informatiebehoeften van patiënten zijn. Eén van de conclusies van dit onderzoek is dat digitale medicijninformatie versnipperd wordt aangeboden. Ook is soms onduidelijk of een website betrouwbaar is. Informatie over medicijnen is niet altijd gemakkelijk te vinden en is niet altijd begrijpelijk, aldus de studie. De partners in het Netwerk Patiënteninformatie gaan daarom samen een bijdrage leveren om de digitale zoektocht naar betrouwbare medicijninformatie eenvoudiger te maken. Daarnaast wordt de nadruk gelegd op het verbeteren van de begrijpelijkheid van medicijninformatie. Dit kan bijvoorbeeld door helder taalgebruik en gebruik van animaties.   Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet en meld u snel aan want op is op!