Careyn ondersteunt medewerkers met inzet nieuwste technologieën

19 februari 2015
iPad-zorg
Innovatie
Nieuws

Zorgorganisatie Careyn heeft meer dan 2000 tablets in gebruik genomen, waarmee wijkverpleegkundigen en andere zorgmedewerkers overal toegang hebben tot de gegevens van de cliënt.

De tablet bevat software ontwikkeld in samenwerking met ICT-dienstverlener PinkRoccade Healthcare. Met het initiatief speelt Careyn in op de gewenste innovatie van de ondersteuning van zorgprofessionals en cliënten om de doelmatigheid en kwaliteit van zorg en ondersteuning te verbeteren.

Met het Medewerkersportaal van mijnCaress  beschikken de wijkverpleegkundigen van Careyn aan de keukentafel bij cliënten over de juiste actuele informatie. Zij kunnen het dossier ter plekke in overleg met de cliënt aanvullen, waardoor cliënten nauwer betrokken zijn bij en meer regie hebben over hun zorgplan. Het bespaart de wijkverpleegkundige administratieve rompslomp waardoor zij/hij meer tijd heeft voor de zorg aan de cliënt. Ook bespaart het administratief medewerkers de nodige handelingen.

Wijkverpleegkundige toegerust op nieuwe taken
Careyn werkt al twee jaar met de smartphone-app iCaress. Door dit nu aan te vullen met een tablet biedt de organisatie de medewerkers in de wijk en in de zorgcentra meer functionaliteiten en meer gebruiksgemak. Concernmanager ICT Sjors Beens van Careyn: ‘Het is een bewuste keuze om te investeren in technologie waarmee we mensen op de werkplek effectief ondersteunen. Ik ben heel blij dat we onze wijkverpleegkundigen, die door de decentralisaties een uitgebreider takenpakket hebben met meer verantwoordelijkheid, deze gebruiksvriendelijke manier van werken kunnen bieden.’

Gelijk groot
PinkRoccade Healthcare ontwikkelde de software in co-creatie met Careyn en andere zorgorganisaties. Ingo Tideman, manager Business Development bij PinkRoccade: ‘Ik vind het prettig dat Careyn op diverse momenten de app, het Medewerkersportaal en het Cliëntportaal samen met ons heeft doorontwikkeld. Zo bereiken we het beste resultaat. Careyn is zeer voortvarend met de software aan de slag gegaan. Veel organisaties praten erover en zijn aan het experimenteren met de inzet van tablets, Careyn gaat een stap verder en pakt het groot aan. . Ik hoop ook de volgende stap met Careyn te zetten door inzet van het Cliëntportaal. Daarmee kunnen we naast de medewerker ook de cliënt en de mensen om hen heen optimaal ondersteunen.’

Over Careyn
Careyn is een actieve maatschappelijke onderneming die zich inzet voor de gezondheid en het welzijn van onze klanten, jong en oud, gezond of kwetsbaar. Als het nodig is, staan onze vakbekwame en betrokken medewerkers klaar om hulp en ondersteuning te bieden. Samen met andere zorgverleners, vrijwilligers, mantelzorgers en buurt- en wijkbewoners. Persoonlijk en altijd dichtbij, want 'Samen werkt 't beter'.