Catharina implementeert videoconsult in MijnCatharina

28 juli 2020
Videoconsult-Vrouw-Doc
Databeschikbaarheid
Nieuws

Via MijnCatharina konden patiënten al afspraken plannen, uitslagen van onderzoeken bekijken en de correspondentie tussen verschillende zorgverleners inzien. Het toevoegen van het videoconsult aan het patiëntportaal past in de trend waarbij de patiënt steeds meer de regie over zijn eigen zorgtraject krijgt.

Videoconsult via MijnCatharina

Om via MijnCatharina met een arts te videobellen moeten patiënten vooraf de Microsoft Teams applicatie op hun smartphone, tablet, laptop of pc installeren. Vervolgens kan vanuit MijnCatharina, na inloggen met DigiD, het videoconsult gestart worden. Het Catharina Ziekenhuis is er de afgelopen maanden in geslaagd de invoering van het videoconsult, dat aanvankelijk gepland stond voor 2022, nog voor de zomer van 2020 werkelijkheid te laten worden.

“Technisch is het echt indrukwekkend wat we in zo’n korte tijd voor elkaar hebben gekregen. Veel patiënten moeten vaak naar het ziekenhuis komen voor een gesprek of voorlichting over hun behandeling. Als we de gesprekken met hun verpleegkundige of specialist via een videoconsult laten verlopen, kunnen we hen die bezoekjes besparen. Bovendien komen patiënten meestal niet alleen, er is vaak ook nog een begeleider bij. Ook die moeten vrij nemen en mensen komen soms van ver buiten de regio. Dit scheelt iedereen enorm veel tijd", zegt Internist-oncoloog dr. Laurence van Warmerdam.

Niet voor alle afspraken

Van Warmerdam benadrukt wel dat het videoconsult niet voor alle situaties een geschikt alternatief is voor een fysieke afspraak. “Heb je mogelijk slecht nieuws dan wil je de patiënt liever zelf zien. En een lichamelijk onderzoek kan natuurlijk ook niet via een videoconsult."

Uit ervaringen die binnen het Catharina Ziekenhuis inmiddels opgedaan zijn blijkt dat het videoconsult in vele gevallen juist wél een prima alternatief is. Met name op de afdeling gynaecologie, een van de voorlopers, en dermatologie blijkt het videobellen een handige tool.

'Patiënten niet onderschatten'

Over de gebruiksvriendelijkheid van videobellen en de vraag of de gemiddelde patiënt er goed mee om kan gaan is van Warmerdam helder. “We hebben weleens de neiging de patiënt te onderschatten. Maar vergeet niet, 99 procent van de Nederlanders heeft internet. Mensen bestellen bij Bol, Ali, Amazon, ze boeken reizen en ze zoomen of video-appen met de kleinkinderen. Waarom zou een videoconsult met je specialist dan een brug te ver zijn?”

De afgelopen maanden is bij heel veel zorginstellingen in Nederland de invoering van het videoconsult en videobellen met artsen en behandelaars in een stroomversnelling gekomen. Het kiezen van de juiste applicatie is echter niet alleen een puur technische kwestie. In april introduceerde de Autoriteit Persoonsgegevens de 'Keuzehulp privacy videobellen'. Daarin is speciaal gekeken naar de privacyaspecten van videobel-apps.