Catharina Ziekenhuis: juiste hartzorg op juiste plek

15 juli 2020
Hart-patient-scaled
Samenwerking
Nieuws

Het Catharina Hart- en Vaatcentrum en Medtronic willen de kwaliteit van de hart- en vaatzorg beter maken, kennis delen en een naadloze samenwerking met zorgaanbieders in de regio realiseren. Zo moet een patiënt altijd de juiste zorg krijgt op de juiste plek. Dat zijn de belangrijkste doelen in de vernieuwde overeenkomst tussen het Eindhovense Catharina Ziekenhuis en de leverancier van medische technologie. Piet Batenburg zette dinsdag één van de laatste handtekeningen van zijn twaalfjarige loopbaan als bestuurder van het Ziekenhuis.

Belangrijk onderdeel in de vernieuwde overeenkomst voor hartzorg is de samenwerking in de regio. De partijen stellen per therapiegebied vast hoe ze het beste kunnen samenwerken met ziekenhuizen die patiënten verwijzen voor behandeling naar het Catharina Ziekenhuis. Daardoor kunnen patiënten zo dicht mogelijk bij huis het voor- en natraject van een ingreep doorlopen, worden zij alleen doorverwezen als dat echt noodzakelijk is en kan overbehandeling worden voorkomen.

Niet overvragen schaarse capaciteit

Belangrijk gevolg hiervan is volgens beide partijen ook dat door efficiënt (samen) te werken de schaarse capaciteit van ziekenhuispersoneel niet wordt overvraagd. “De ambitie voor de komende jaren is dat patiënten hier nog meer voordeel van hebben. Zowel de patiënten die naar ons worden doorverwezen als onze eigen patiënten,” aldus Piet Batenburg.

In de vernieuwde overeenkomst tussen het Catharina Ziekenhuis en Medtronic is het delen van kennis een rode draad. Het Catharina Ziekenhuis is een Centre of Excellence op het gebied van zorg voor patiënten met hart- en vaataandoeningen in Nederland. Medtronic ontwikkelt en verbetert therapieën en medische technologie. De partijen hebben afgesproken om daar waar de expertises elkaar raken de krachten heel gericht te bundelen. Op die manier kunnen ze samen bijdragen aan de wetenschap en de hart- en vaatzorg voor patiënten op grote schaal steeds verder brengen.

Optimale inrichting hartzorg

Het Catharina Ziekenhuis en Medtronics hebben samen al veel ervaring opgedaan met het organiseren van hartzorg die optimaal is voor de patiënt en die slim en efficiënt is ingericht. Dat leidde onder meer tot meer efficiënte zorgprocessen op en rond de Hartlounge. Dit is de centrale ruimte waar patiënten vóór en na hun dagbehandeling – zoals een dotter- en hartritmestoornisbehandeling – in een relaxte omgeving worden opgevangen.

Zo worden patiënten met dezelfde aandoening en zorgzwaarte waar mogelijk op één specifieke dag gezamenlijk gepland. Dat zorgt voor betere kwaliteit, minder complicaties en een snellere doorstroming. Patiënten zijn minder lang in het ziekenhuis en cardiologen kunnen meer patiënten achter elkaar behandelen, wat de toegangstijd tot de zorg positief beïnvloedt.

Veel van de zorgpaden die Medtronic en het ziekenhuis samen hebben ontwikkeld, zijn daarna uitgerold in andere ziekenhuizen. De 5.000 patiënten die jaarlijks op de Hartlounge in het Catharina Ziekenhuis worden behandeld, waarderen de afdeling met gemiddeld een 9.

Zorg op afstand

In mei 2018 werd het Eindhovense ziekenhuis genomineerd voor een Zinnige Zorg-award, voor het initiatief om hartpatiënten op afstand te monitoren via een speciale remote care-afdeling. De zorgmedewerkers van deze afdeling kunnen onder meer op afstand de ICD bedienen, een klein apparaatje met een shockfunctie dat direct ingrijpt bij levensbedreigende hartritmestoornissen.