CBG en PvP delen meer informatie ter bestrijding medicatiefouten

7 november 2016
Nieuws

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) gaat meer informatie uitwisselen met de Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR (PvP). Door meldingen over medicatiefouten te delen kunnen EU-lidstaten sneller maatregelen nemen om dergelijke fouten tegen te gaan. Het doel van de Nederlandse samenwerking op het gebied van de Geneesmiddelenwet en de Europese regelgeving is dan ook het tegengaan van dergelijke fouten.

De PvP gaat medicatiefouten die samenhangen met bijwerkingen nader analyseren en inbrengen in de nationale farmacovigilantie-databank, zo schrijft het Pharmaceutisch Weekblad. Verder zal de PvP drie type medicatiefouten vermelden in periodieke rapportages: medicatiefouten zonder schade, medicatiefouten die ondervangen zijn en potentiële medicatiefouten.

Het CBG gaat informatie over medicatiefouten uit het netwerk van Europese registratieautoriteiten delen met de PvP. Ook krijgt de stichting via het CBG inzage in meldingen van medicatiefouten en zorgincidenten die zijn verzameld in de EudraVigilance-databank.

Samenwerkingsovereenkomst

In de samenwerkingsovereenkomst hebben het CBG en de PvP een bijwerking gedefinieerd als ‘een reactie op een geneesmiddel die schadelijk en onbedoeld is’. Dit betreft niet alleen schadelijke en onbedoelde effecten die het gevolg zijn van het toegelaten gebruik van een geneesmiddel bij normale doseringen, maar ook van medicatiefouten en gebruik dat niet in overeenstemming is met de voorwaarden van de vergunning voor het in de handel brengen, waaronder verkeerd gebruik en misbruik van geneesmiddelen.

Onder een medicatiefout verstaan de partijen ‘een onbedoeld falen in het behandelproces dat resulteert in, of de potentie heeft om te resulteren in schade aan de patiënt’. Een falen in het behandelproces betreft dan niet een gebrek aan werkzaamheid van een geneesmiddel, maar wel menselijk of procesgerelateerd falen.