Centraal centrum voor thuismonitoring on Noord-Holland

do 7 maart 2024 - 11:30
Young medical doctor holding a tablet pc isolated on grey.
Monitoring
Nieuws

Noordwest is sinds 29 februari een centraal monitoringscentrum rijker. Alle gegevens die ziekenhuispatiënten via thuismonitoring doorgeven, komen samen in het monitoringscentrum. Vervolgens worden daar de gegevens beoordeeld door een vast team van verpleegkundigen. Die kunnen bekijken wat de eventuele vervolgacties moeten zijn.

Het centraal monitoringscentrum is de opmaat voor de Regionale Zorg Service Centrale., waar straks digitale zorg en thuismonitoring in de regio zullen samenkomen. In de Regionale Zorg Service Centrale komen straks digitale zorg en thuismonitoring in de regio samen. “Slimme monitoring is een belangrijk onderdeel van de digitale transformatie die nodig is om de zorg toegankelijk te houden. Het is goed om te zien dat steeds meer vakgroepen binnen Noordwest en de zorgpartners in de regio hiermee aan de slag gaan”, vertelt Jurgen Sernee, lid van de raad van bestuur.

Monitoringscentrum in NoordWest

Het initiatief van de Regionale Zorg Service Centrale wordt ontwikkeld vanuit het Regioplatform Noord-Holland Noord. Dat is een samenwerking tussen Noordwest, huisartsen, Dijklander Ziekenhuis, Zaans Medisch Centrum en verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg.

Noordwest biedt thuismonitoring aan voor de zorgpaden IBD, atriumfibrilleren en hartfalen. Inmiddels zijn er zo’n 700 trajecten gestart om voor zo'n 500 patiënten thuis de gezondheid te monitoren. Mochten er bij het centraal monitoringscentrum waarden binnenkomen die afwijken dan neemt de zorgverlener contact op met de betreffende patiënt. Hierin is nauwe samenwerking met de (verpleegkundig) specialisten en artsen van de vakgroepen die thuismonitoring inzetten. Het centraal monitoringscentrum monitort zowel patiënten in Den Helder als in Alkmaar.

Thuismonitoring groeit

Steeds meer ziekenhuizen schakelen over naar thuismonitoring. Voor sommige kwetsbare patiënten zoals bij hartfalen, COPD en zwangerschapsdiabetes is het vaak een grote fysieke belasting om voor allerlei controles naar het ziekenhuis te komen. Voor hen is thuismonitoring een goede uitkomst. Onder het motto ‘De toekomst is nu’ zorgt het Máxima MC ervoor dat ook daar thuismonitoring een impuls krijgt.

Met thuismonitoring had het ziekenhuis als tien jaar ervaring maar afgelopen jaar zijn alle opgedane kennis en kunde op dit gebied bij elkaar gebracht in een centraal monitoringscentrum. De e-nurses monitoren vanaf een centrale plek patiënten met hartfalen, COPD en zwangerschapsdiabetes.