Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Centralisatie zorginformatie gehandicaptenzorg

Momenteel wordt gewerkt aan een uitbreiding van ZorgkaartNederland voor informatie over gehandicaptenzorg. De betreffende zorgaanbieders zullen voor de landelijke registratie van die zorginformatie een vragenlijst invullen en aanleveren bij Vektis. Zij zorgen vervolgens ervoor dat de informatie landelijk beschikbaar komt op ZorgkaartNederland.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De informatie die verzameld en beschikbaar gesteld wordt betreft naast openingstijden en adresgegevens ook de toegankelijkheid van locaties. Door de zorginformatie centraal te registreren kan deze behalve voor ZorgkaartNederland ook aan organisaties zoals de PatiëntenFederatie en zorgkantoren ontsloten worden. Inmiddels hebben alle zorgaanbieders een uitnodiging ontvangen om de informatie via digitale vragenlijst in te voeren.

De landelijke registratie is op gang getrokken door de PatiëntenFederatie, een aantal zorgkantoren en Vektis en eind 2021 gestart. Doel is zorgzoekers op ZorgkaartNederland een actueel, toegankelijk en consistent overzicht van het zorg- en voorzieningenaanbod in de gehandicaptenzorg te geven, zo schrijft Zorgverzekeraars Nederland.

Centrale registratie zorginformatie

Een ander groot voordeel van de centrale registratie is dat zorgaanbieders dezelfde informatie straks nog maar een keer hoeven aan te leveren. Inmiddels heeft een deel van de zorgaanbieders de betreffende informatie al aangeleverd en worden andere aanbieders opgeroepen dat liefst op korte termijn ook te doen.

Met dit project wordt ervoor gezorgd dat de basisinformatie en (toekomstige) aanpassingen daarvan direct worden doorgevoerd. Dit past bij de doelstelling om informatie zo veel mogelijk enkelvoudig te registreren voor meervoudig gebruik in één centraal bronregister. Dat draagt uiteraard ook bij aan de wens van veel zorginstellingen om de administratieve lasten voor deze partijen te verminderen.

Het centraal beschikbaar stellen van zorginformatie is een van de speerpunten die van belang zijn voor het toekomstbestendig maken van de zorg in Nederland. Eerder deze maand werd bekend dat de overheid tot 2027 voor de gehandicaptenzorg daarvoor zo’n 138 miljoen euro extra beschikbaar stelt.

Inkopen en contracteren zorg

Voor zorgverzekeraars is de basisinformatie een belangrijk hulpmiddel voor het inkopen en contracteren van zorg. Deze gegevens worden door Vektis vastgelegd. Daarvoor wordt ook gebruik gemaakt van de gegevens in het AGB-register. De centralisatie van de zorggegevens betekent voor zorgaanbieders dat zij deze gegevens in de toekomst nog maar één keer per jaar ter controle hoeven aan te leveren.

Op de website van Vektis staat meer informatie over de landelijke registratie en de aanvullende vragenlijsten voor de gehandicaptenzorg.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen