ChipSoft kandidaat-deelnemer MedMij

25 september 2019
Woman after car accident suffering at home
Databeschikbaarheid
Nieuws

ChipSoft heeft zich bij MedMij kandidaat gesteld om medische gegevens uit informatiesystemen van ziekenhuizen en andere zorginstellingen via het MedMij-afsprakenstelsel te ontsluiten naar persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). Het besluit volgt op een geslaagde praktijkproef eerder dit jaar en wat de EPD-leverancier intensief overleg aan de ‘tekentafel’ noemt.

ChipSoft heeft zich aangemeld als zogeheten dienstverlener zorgaanbieder (DVZA). Vincent van den Berg, innovatie-consultant bij de IT-leverancier, stelt dat ChipSoft net als de Patiëntenfederatie (mede-initiatiefnemer van MedMij) en VWS gelooft in een grotere regierol voor patiënten. “PGO’s vormen een nieuwe manier voor hen om deze gegevens in een zelfgekozen applicatie te verzamelen en te beheren.”

MedMij en ChipSoft zijn al langere tijd met elkaar in gesprek om de gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen en patiënten vorm te geven. “Alle leveranciers zijn voor ons relevant’, zegt Mark Elstgeest, programmamanager van MedMij. “Maar omdat patiënten het belangrijk vinden dat het ziekenhuisdossier in hun PGO komt en de meeste ziekenhuizen zijn aangesloten bij ChipSoft, juichen wij de kandidatuur van ChipSoft uiteraard toe.”

Het kandidaat-deelnemerschap is een intentieverklaring en betekent niet dat de leverancier automatisch deelnemer van MedMij wordt. Kandidaat-deelnemers moeten nog aantonen dat ze daadwerkelijk aan de afspraken van MedMij voldoen en de toetsing doorstaan. Zo is dit al gebeurd met zes PGO-leveranciers (CuraVista is nummer 6), maar nog niet met leveranciers van informatiesystemen. Reden waarom volgens MedMij ontsluiting van medische gegevens via PGO’s voorlopig nog beperkt van aard zal zijn.

Zorgplatform voor gegevensuitwisseling

Net als bij de geslaagde praktijkproef in januari (zie verderop in dit artikel) wordt Zorgplatform ingezet voor de gegevensuitwisseling met alle PGO’s. Dit platform ondersteunt ook de uitwisseling tussen zorginstellingen onderling en tussen zorginstellingen en apps die artsen gebruiken in hun zorgproces. Verder moet het zorginstellingen ontzorgen op gebied zoals security, infrastructuur en beheer. Van den Berg: “Met slechts één aansluiting hebben zij toegang tot alle functionaliteiten die ook op Zorgplatform zijn aangesloten.”

Volgens de innovatie-consultant moeten zorginstellingen hun focus niet gaan verleggen van hun patiëntportaal naar het ontsluiten van gegevens direct naar een PGO. “Zorgportalen en PGO’s worden soms met elkaar verward. Ook wordt gedacht dat de PGO het Zorgportaal op den duur gaat vervangen. Het zijn echter twee verschillende grootmachten, die beide een belangrijke rol houden in de zorg van de toekomst. Een online zorgportaal blijft de digitale voordeur van een zorginstelling. Hiermee kunnen patiënten realtime informatie inzien over hun behandeling en contact onderhouden met hun arts. Het PGO fungeert meer als logboek voor het leven, wat de patiënt zelf samenstelt en beheert en waaruit hij in de toekomst specifieke informatie kan delen met zorginstellingen.”

Praktijkproeven via PROVES

ChipSoft sloot zich halverwege 2018 aan bij het proof-of-concept programma PROVES van MedMij. Zo wordt getest hoe persoonlijke, medische gegevens in ziekenhuissystemen straks veilig en betrouwbaar volgens de MedMij-spelregels bij de patiënt in zijn of haar persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) komen. Begin dit jaar bleek uit de bovengenoemde praktijkproef samen met ziekenhuizen van de Zuid-Hollandse Reinier Haga Groep dat op basis van de standaarden van MedMij patiëntgegevens ontsloten kunnen worden voor een PGO. Hiervoor wordt Zorgplatform van ChipSoft ingezet.

Recent sloot ChipSoft een samenwerking met Luscii (e-health toepassingen zoals monitoring-systemen op afstand) om via Zorgplatform een integratie tot stand gebracht van de functionaliteiten van de Luscii-app in het HiX-EPD. Het doel is om patiëntgegevens realtime te gaan delen tussen zorgverleners onderling en met de patiënt zelf.

Patiëntportaal ChipSoft klaar voor PGO

ChipSoft maakte in juni bekend dat ziekenhuizen met het patiënt(en)portaal van ChipSoft en diens elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX technisch klaar zijn om de gestelde VIPP-doelen te behalen uit de module ‘Patiënt en Informatie’ (A2). ChipSoft is volgens een onafhankelijke rapportage in staat te voldoen aan de eisen van A2: ‘Iedere zorginstelling heeft op 31 december 2019 een beveiligd patiëntenportaal en/of een link naar een Persoonlijke Gezondheidsomgeving waarin de zorginstelling gestandaardiseerd medische gegevens voor de patiënt kan uploaden.’

EPD-leveranciers onder vuur

ChipSoft is in Nederland met HiX marktleider op het gebied van ziekenhuis-EPD's. Net als de Amerikaanse collega-aanbieder Epic ligt de onderneming al enige tijd onder vuur vanuit de zorgsector. De systemen zouden te duur zijn, te weinig gebruiksvriendelijk, niet interoperabel met andere medische informatiesystemen. Volgens onderzoek van Follow The Money en De Monitor beperken aanbieders zoals ChipSoft en Epic bewust een betere uitwisseling van gegevens. Zij willen niet inwisselbaar worden en zo hun grip op de zorgmarkt verliezen, aldus een conclusie uit de reportages.

Vorig jaar stelden diverse branche- en koepelorganisaties dat zorgaanbieders gezamenlijk een vuist moeten maken tegen aanbieders van medische informatiesystemen om een betere werking en interoperabiliteit af te dwingen. Deze maand gaf brancheorganisatie FMS (medisch specialisten) aan dat het een jaar later nog altijd bar slecht gesteld is met gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen. gevolgen zijn onder meer hoge administratielasten en gebrekkige informatie die tot fouten bij de behandeling van patiënten leiden.