CIC, Slimmer leven toucheren tonnen subsidie

29 november 2019
elder-1471399_1280
Financiën
Nieuws

De provincie Noord- Brabant verleent een subsidie van ruim 8,5 ton aan het Care Innovation Center (CIC) en coöperatie Slimmer Leven voor het project ‘Samen beter voorbereid op de toekomst’. Binnen dit project worden nieuwe producten en diensten voor de gezondheidszorg. Innovaties kunnen hierdoor sneller naar de markt worden gebracht.

Het project maakt het mogelijk dat mensen de juiste zorg op de juiste plaats krijgen, of dat nou thuis, bij de huisarts of in het ziekenhuis is. Consulten en controles kunnen bijvoorbeeld dankzij digitale toepassingen op afstand plaatsvinden. Ontwikkelaars werken in het project samen met patiënten en zorgmedewerkers. Zij kunnen hierdoor hun product toespitsen op de behoeften van de gebruikers en deze verder ontwikkelen voor toepassing op grote schaal.

De provincie vindt het belangrijk dat innovatieve toepassingen in de zorg snel in gebruik worden genomen, zeker nu de vraag naar zorg door de vergrijzing groeit waardoor personeelstekorten verder kunnen oplopen. Medewerkers in de sector kunnen zich nog bewuster worden van de voordelen van nieuwe technologie en vaardiger worden in de toepassing ervan. Onderdeel van het project is de Health Innovation School waarin vijftig Brabantse zorgprofessionals met elkaar werken aan meer efficiënte en vraaggestuurde zorg.

Partners

Verschillende organisaties in de regio's West- en Oost-Brabant houden zich bezig met innovatie in de gezondheidszorg. Twee van deze partijen zijn de coöperatie Slimmer Leven en het Care Innovation Center (CIC). Het CIC wordt ontwikkeld en gefinancierd door zorgorganisaties in West-Brabant; Tante Louise, Groenhuysen en Bravis vormen samen het bestuur.

Slimmer Leven is een coöperatie in Zuidoost-Brabant met ongeveer 60 leden: huisartsen, zorgaanbieders, -groepen en -verzekeraars, kennisinstellingen, overheden, woningbouwverenigingen en ontwikkelingsmaatschappijen. Het project duurt 3,5 jaar en wordt naast de provincie gefinancierd door CIC en Slimmer Leven. Zij dragen gezamenlijk ook ongeveer 8,5 ton bij, in geld en in menskracht.

Vijf miljoen van provincie

In de zomer van vorig jaar maakte de provincie Noord-Brabant al bekend 5 miljoen euro te willen investeren in het versnellen van samenwerking om tot medische innovaties te komen. Gedeputeerde Staten stelden destijds aan Provinciale Staten voor om het genoemde bedrag te investeren in de periode 2018 en 2019. Het dagelijks bestuur van de provincie verwacht dat het midden- en kleinbedrijf, kennisinstellingen en zorginstellingen door samenwerking sneller nieuwe medische producten en diensten op de markt kunnen brengen.