Citrienfonds maakt zich sterk voor zorginnovaties

10 maart 2022
citrien
Innovatie
Nieuws

Het Citrienfonds is speciaal opgericht om betaalbare, toegankelijke kwaliteitszorg te waarborgen. Het fonds reikt daarvoor het nieuwe kabinet een aantal zorginnovaties aan. Dit gebeurt met de programma’s registratie aan de bron, e-healthtoepassingen, het terugdringen van overbehandeling en oncologische zorg regionale oncologienetwerken. De programma’s worden inmiddels al gebruikt door grote aantallen zorgorganisaties in de meest brede zin van het woord.

Het Citrienfonds kreeg in 2014 van de toenmalige minister van VWS de opdracht om zich te richten op betaalbare, toegankelijke zorg van hoge kwaliteit. Het Citrienfonds reikt in 2022 het nieuwe kabinet weer een aantal zorginnovaties aan. Concreet gaat het om betere zorg door betere zorginformatie. Dit gebeurt door programma’s met thema’s als: ‘registratie aan de bron’, ‘effectieve e-healthtoepassingen’, ‘terugdringen van overbehandeling’ en ‘oncologische zorg in regionale oncologienetwerken’.

“Het Citrienfonds zet innovaties in beweging”, zegt voorzitter Helen Mertens. “De programma’s pakken belangrijke vraagstukken in de zorg aan. Daarbij verbinden zij vrijwel alle zorgpartijen in Nederland. We zien dat we samen veel voor elkaar kunnen krijgen en dat er in de afgelopen jaren grote veranderingen op gang zijn gebracht.”

e-Health  programma

Het programma ‘Registratie aan de bron’ doet wat het belooft. Het gaat om het eenduidig en eenmalig vastleggen van info waardoor de administratieve last verminderd en de zorg veiliger wordt. Het programma ontwikkelde zorginformatiebouwstenen (zibs) die samen met zorgprofessionals in de praktijk werden uitgerold. Het e-health programma van Citrien zet onder meer in op het monitoren van hartklachten op afstand.

De toepassingen worden  door tientallen ziekenhuizen en zorginstellingen in Nederland volgens betrokkenen met succes gebruikt. Een ander programma van het Citrienfonds zet in op het voorkomen van overbehandeling. Het heet ‘Doen of laten’ en werkt aan het terugbrengen van zorg die geen bewezen toegevoegde waarde heeft. Tientallen ziekenhuizen en honderden huisartsenpraktijken zijn hiermee met behulp van het programma bezig.  

Regionale oncologienetwerken

Er is behoefte aan regionale oncologienetwerken. Samen met de patiënt wegen die netwerken de best beschikbare medische behandelopties af in het licht van persoonlijke keuzes en voorkeuren. De netwerkzorg vraagt om eenvoudige digitale uitwisseling van patiëntgegevens. Het Citrienfonds-programma ‘Naar regionale oncologienetwerken’ initieert en stimuleert deze ontwikkelingen met tientallen proeftuinen en voorbeeldprojecten in alle Nederlandse regio’s.

Citrienfonds & zorginnovaties

Na de opstart in 2014 gaf het het ministerie van VWS medio 2019 de officiële aftrap voor het vervolg van het Citrienfonds. De vier programma’s van het Citrienfonds kunnen de komende vier jaar doorgaan met het implementeren van resultaten die de afgelopen vier jaar zijn bereikt. Hiervoor werkt de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) met meer dan 70 partijen samen.

De komende vier jaar (2019-2022) staan vier programma's centraal, waaronder e-health, die als doel hebben de zorg te verbeteren en betaalbaar te houden. Helen Mertens, voorzitter van de Regiegroep van het Citrienfonds, benadrukt dat de Citrienfondsprogramma’s de komende jaren nog nadrukkelijker gaan samenwerken met patiënten en met stakeholders buiten de umc’s.