Coalitie digivaardig in de zorg organiseert werkconferentie

di 30 mei 2017 - 09:59
Nieuws

De Coalitie Digivaardig in de zorg organiseert op donderdag 29 juni een werkconferentie in Utrecht. Het toegenomen en toenemende gebruik van ICT en digitale ondersteuning in de zorg vraagt om digitale vaardigheden van iedereen in de zorgsector. De patiënt, de zorgprofessional, de ICT-er, de managers/bestuurder en natuurlijk ook als onderdeel van alle zorg opleidingen. Tijdens de werkconferentie ontwikkelen we graag samen met u een actieplan om deze doelstelling te bereiken.

Werkconferentie Digivaardig in de zorg

Datum: Donderdag 29 juni 2017
Locatie: Utrecht
Tijdstip: 12.30-16.30 uur, met aansluitend een borrel

Aanmelden: U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier op de ECP website.

Coalitie Digivaardig in de zorg

De afgelopen jaren is er een brede coalitie digivaardig in de zorg ontstaan, die een digivaardige zorg als missie heeft. De coalitie heeft o.a. onderzoek opgeleverd, een zelftest digitale vaardigheden ontwikkeld, de cursus slimmerwerkenindezorgin1minuut.nl ontwikkeld en verschillende bijeenkomsten georganiseerd.

Programma Digivaardig in de zorg

Nu we zien dat e-health steeds normaler wordt, digivaardigheden meer aandacht krijgen én de Tweede Kamer een motie op dit gebied heeft aangenomen neemt de coalitie het initiatief voor een programma digivaardig in de zorg voor de komende kabinetsperiode.

Werkconferentie

De eerste stap daarin is een werkconferentie, die als doel heeft de coalitie uit te breiden en voor alle doelgroepen doelstellingen en acties te benoemen, die input zijn voor een programma. Daarom nodigt de coalitie digivaardig in de zorg iedereen uit die denkt hieraan een bijdrage te kunnen leveren.

Programma

De dag wordt geleid door Lea Bouwmeester, voormalig Tweede Kamerlid en een van de indieners van de motie. Na de werksessie worden de resultaten ook plenair teruggekoppeld. De werkconferentie is bedoeld voor partijen die op bovenstaande thema en doelgroepen actief willen bijdragen in de werkconferentie en wellicht ook daarna.