Consultatie zorgadresboek gestart

Vorige week is de open consultatie van het zorgadresboek (ZORG-AB) gestart dat VzVz in ontwikkeling genomen heeft. De kernvraag van de consultatie is tweeledig. Komt ZORG-AB tegemoet aan de wensen en eisen van het zorgveld en voldoet het aan de behoefte. De consultatie voor het doorgeven van reacties loopt tot en met maandag 8 februari 2021.

Zorgadresinformatie is essentieel aangezien het in een basisbehoefte voorziet. Momenteel ontbreekt het in Nederland nog aan één lijst van zorgaanbieders; het zogenoemde zorgadresboek. De beschikbare zorgadresinformatie is nu nog zeer versplinterd.

Iedereen wordt tijdens de consultatieperiode van harte uitgenodigd om mee te denken over het zorgadresboek en tips, bevindingen en andere reacties tijdens de consultatieperiode door te geven. Daarna zal aan het Informatieberaad Zorg gevraagd worden te besluiten of ZORG-AB toegelaten kan worden als (kandidaat) bouwsteen in het duurzaam informatiestelsel van de zorg.

Zorgadresboek voor en door zorgaanbieders

Zorgadresinformatie is een van de hoogste prioriteiten voor het veilig en efficiënt digitaal uitwisselen van medische patiëntgegevens. Met de juiste zorgadresinformatie kunnen ook de vele manuren die in Nederland worden gebruikt om de relaties van een zorgorganisatie te voorzien van de juiste adresseringsgegevens teruggedrongen worden.

ZORG-AB brengt niet alleen de adresinformatie uit diverse registers bijeen. Daarnaast wordt namelijk ook de faciliteit geboden aan de zorgaanbieders om zelf adresgegevens (bijvoorbeeld afdelingen) te ontsluiten naar ZORG-AB, als aanvulling op de basisinformatie. Zo wordt het een zorgadresboek voor en door de zorgaanbieders. En via persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) wordt het zorgadresboek ook voor burgers.

Meer informatie over ZORG-AB is te vinden in het document ‘Opname van ZORG-AB als bouwsteen in het duurzaam informatiestelsel’. Daarin wordt ZORG-AB beschreven langs het format van het proces van toelating. Op de site van VZVZ staat ook nog het een en ander aan informatie over ZORG-AB.

Consultatie en reacties

Tot en met 8 februari 2021 kunnen ideeën en suggesties voor ZORG-AB gemaild worden naar OpenConsultatiesInformatieBeraadzorg@minvws.nl.

Binnengekomen reacties worden na afloop van de open consultatie, voorafgaand aan bespreking in het Informatieberaad, voor persoonsgegevens geanonimiseerd en gepubliceerd via de website van Informatieberaad. Het is ook mogelijk om hier bezwaar tegen te maken, maar dat moet dan wel duidelijk bij de reactie vermeld worden.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Philips
Philips ondertekent Green Deal Duurzame Zorg
Meisjes krijgen steeds vaker te maken met mentale problemen. Een nieuwe e-learning voor professionals én cliënten kan helpen bij een meer gendersensitieve behandeling en het vergroten van de autonomie van cliënten.
Nieuwe e-learning kan ggz-wachtlijsten verkorten
Het Ikazia Ziekenhuis stapt over naar vloeibare zuurstof waarmee het de CO₂ -uitstoot met 86 procent verminderd.
Ikazia kiest voor duurzaam en stapt over op vloeibare zuurstof
monsters
Medicatie testen in een orgaanmachine
toestemming
Campagne gegevensuitwisseling: geef toestemming (of niet)
Innovatieplatform samenwerking onderzoek oncologie
Innovatieplatform voor effectievere ontwikkeling kankermedicatie
tumorgraad
Nauwkeurige tumorgraad meting met machine-learning
hart
Zorgverleners onmisbaar bij realiseren zorginnovaties  
thuismonitoring
Vaste plek voor Onco-Connect bij Meander MC
Covid-19 diagnostiek AI
AI-programma kan Covid-19 diagnoses stellen
Volg jij ons al?