Continue monitoring voorkomt ernstige hypo’s bij mensen met type 1 diabetes

di 20 september 2016 - 13:07
Nieuws

Wearables en sensors worden steeds vaker ingezet voor medische doeleinden. Zo kunnen zij beter monitoren wat de bloedsuikerwaardes zijn van diabetici dan dat men dit zelf kan via controle door bloed te prikken. Nu blijkt uit onderzoek van het VUmc dat continue controle bij diabets type 1 patiënten leidt tot veel minder risico’s op ernstige hypo’s.

Continue glucose monitoring verlaagt het risico fors op lage bloedsuikerwaardes - ernstige hypoglykemieën - bij patiënten die deze hypoglykemieën doorgaans niet voelen aankomen. Deze methode werkt beter dan vingerprikken. Het risico zou tot ruim 50 procent verlaagd worden door een continue glucose monitor toe te passen.

Dr. Erik H. Serné van het VUmc coördineerde de studie naar het effect van continue glucose monitoring. De resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd tijdens een diabetescongres in München en in het tijdschrift The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Volgens Dr. Serné voelt een kwart van de volwassen patiënten met type 1 diabetes hypoglykemieën niet aankomen. Dit verhoogt het risico op ernstige hypo’s sterk. Hierbij is de bloedsuikerwaarde dusdanig laag dat een patiënt dit zelf niet meer kan behandelen en hulp nodig heeft van anderen. “We hebben bij het Diabetescentrum van VUmc nu voor het eerst aangetoond dat een continue glucosemeter met een waarschuwend alarm het risico op ernstige hypo's met ruim 50 procent halveert bij patiënten die deze doorgaans niet voelen aankomen.”

Normale glucosewaarden cruciaal

Normale glucosewaarden zijn voor diabetespatiënten cruciaal. Te lage bloedsuikerwaarden (een hypoglykemie of hypo) veroorzaken lichamelijke en geestelijke klachten. ’s Nachts onderbreekt het de gezonde slaap. D e meeste patiënten met diabetes voelen een hypo aankomen en kunnen vervolgens zelf maatregelen nemen. Een kwart van de patiënten met diabetes type 1 voelt dit echter niet meer, vaak door het herhaald voorkomen van hypo’s. Deze ongevoeligheid geeft een sterk verhoogd risico op ernstige hypo’s, waarbij de hulp van anderen nodig is om bewusteloosheid te voorkomen.

Een continue glucosemeter met een waarschuwend alarm zou kunnen helpen bij type 1 diabetes patiënten met een ongevoeligheid om hypo’s waar te nemen, zo dachten de onderzoekers. Dit was echter nog niet aangetoond. Om na te gaan of de continue glucosemeter met waarschuwingsalarm behulpzaam zou kunnen zijn deden onderzoekers van VUmc een studie bij 52 volwassen proefpersonen met type 1 diabetes en een ongevoeligheid om hypo’s waar te nemen.

Gedurende twee periodes van 16 weken controleerden de proefpersonen hun suikerwaardes met een continue glucose monitor of met standaard vingerprikken. Alle patiënten doorliepen beide periodes en loting bepaalde de volgorde van de periodes. Tijdens beide periodes werd gemeten hoeveel tijd van de dag het suikergehalte binnen, boven en onder de normaalwaardes was en werd het aantal ernstige hypoglykemieën gemeten.

Het gebruik van een continue glucosemeter met waarschuwingsalarm veroorzaakte een halvering van de tijd dat het suikergehalte te laag was. Een belangrijke bevinding was verder dat het aantal ernstige hypo’s gehalveerd werd. De controle van de bloedsuikers verslechterde weer op het moment dat patiënten van continue glucose monitoring weer terugschakelden naar vingerprikken.

Momenteel wordt de glucosemeter met waarschuwingsalarm nog niet vergoed voor de groep type 1 diabetes patiënten met ongevoeligheid om hypo’s waar te nemen, omdat het niet bewezen effectief was. De onderzoekers hopen dat hun onderzoek bijdraagt aan een aanpassing van het vergoedingsstelsel.