Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Twents convenant digitale uitwisseling medicatiegevens

In de regio Twente zijn huisartsen en apothekers al jaren digitaal met elkaar verbonden voor de uitwisseling van patiënt- en medicatiegegevens. Initiatieven voor de digitale uitwisseling van medische gegevens wordt ondersteund door ZorgNetOost. De volgende stap is de digitale uitwisseling van meditatievoorschriften tussen de ziekenhuizen van Zorg Groep Twente, Medisch Spectrum Twente en de openbare apothekers.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Om dat te bewerkstelligen hebben de Twentse zorgverleners nu een convenant ondertekend. In het half jaar voorafgaand aan de totstandkoming van het convenant heeft een werkgroep afspraken gemaakt over het digitaal uitwisselen van medicatievoorschriften van de eerste naar de tweede lijn via het LSP. Het Landelijk Schakelpunt (LSP) faciliteert veel vormen van digitale uitwisseling van medische gegevens, zoals tussen eerste lijn en tweede lijn.

De Twentse werkgroep was samengesteld uit afgevaardigden van de ziekenhuizen ZGT en MST, de coöperatie Twentse Apothekers Organisatie -UA (TAO-UA) en ZorgNetOost (ZNO). De afspraken die de werkgroep gemaakt heeft staan in het nu ondertekende ‘Convenant verzenden digitaal medicatievoorschrift Twente’.

Voordelen digitale uitwisseling

Binnen de samenwerking worden de medicatievoorschriften van een patiënt verstuurd van het ziekenhuis naar de apotheker, of apotheekhoudend huisarts, via het LSP. Er wordt ook rekening gehouden met onnodige labelwisselingen, het monitoren van therapietrouw, het waarborgen van een compleet medicatiedossier bij huisartsen, medische specialisten, apothekers en thuiszorg.

Een ander voordeel van het convenant waar de patiënt van gaat profiteren, zijn de eenduidige leveringsafspraken over bezorgen, afhalen, levering bij buren en van het gemak bij bijvoorbeeld tijdelijk niet leverbare middelen, bestellingen, voorbereidende therapieën bij ingrepen of de nazorg daarvan.

Herziening richtlijn meditatiegegevens

Om fouten bij de overdracht van meditatiegegevens te verminderen – en zo de medicatieveiligheid te vergroten – is onlangs de uit 2008 stammende richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ herzien. Een belangrijke toevoeging is een standaard voor goede elektronische gegevensuitwisseling. De nieuwe kwaliteitsstandaard bevat naast de herziene richtlijn ook informatie voor patiënten en een implementatieplan.

Erik Mijnhart van TAO-UA zegt over de samenwerking: “Alleen met multidisciplinaire samenwerking waarbij de diverse zorgpartijen openstaan voor elkaars expertise, kan de zorg in het belang van de patiënten goed en betaalbaar ingericht blijven en worden. Vertrouwen in elkaar en verlaten van het zo kenmerkende domein denken in de zorg zijn daarbij belangrijke randvoorwaarden. Het Twentse zorgveld met al haar stakeholders leent zich hier heel goed voor. Dit convenant is daar een mooi voorbeeld van.”

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen