Corona check app OLVG steeds vaker gebruikt

31 maart 2020
Senior-ziek
Samenwerking
Nieuws

Steeds meer ziekenhuizen gebruiken de OLVG corona check. Sinds 30 maart kunnen 4,7 miljoen Nederlanders de app gebruiken om te achterhalen of zij mogelijk besmet zijn met het nieuwe coronavirus. Er zijn inmiddels ruim één miljoen metingen verricht. Tot nu toe werden 35 mensen via zorgverleners achter OLVG corona check doorverwezen naar de corona screeningsunit van het Amsterdamse OLVG - of een voorziening in de eigen regio - voor verder onderzoek en zo nodig opname.

Het OLVG heeft samen met health-app ontwikkelaar Luscii (voorheen onderdeel van FocusCura) de corona check ontwikkeld. Een team medisch deskundigen controleert alle metingen die gebruikers doorgeven en geeft via de app of zo nodig telefonisch advies. Het ziekenhuis wilde de app zo snel mogelijk beschikbaar stellen voor andere Nederlandse ziekenhuizen. Er wordt hierbij nauw samengewerkt. Het OLVG benadrukt dat de privacy van gebruikers gewaarborgd is.

Corona check in meer ziekenhuizen

De afgelopen week werd de app ook al ingezet door het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen, het UMC Utrecht, het Utrechtse Diakonessenhuis en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen bieden als partnerziekenhuis van OLVG. Daar zouden gisteren in principe Medisch Spectrum Twente (MST), Zorggroep Twente en Streekziekenhuis Koningin Beatrix bij komen. In totaal kunnen dan 4,7 miljoen mensen de app gebruiken. In onder meer Duitsland worden vergelijkbare apps ingezet.

In de app OLVG corona check beantwoorden deelnemers dagelijks vragen over de symptomen keelpijn, neusverkoudheid, kortademigheid, temperatuur (koorts) en hoesten. Achter de app staan medisch teams in OLVG en de partnerziekenhuizen die, ondersteund door technologie, de ingestuurde gegevens beoordelen, volgen en zo nodig contact opnemen. In de twee weken sinds de lancering hebben zo’n 64.000 mensen de OLVG corona check gedownload. Momenteel heeft de app ruim 52.000 actieve gebruikers en dat aantal groeit volgens het OLVG dagelijks.

35 mensen doorverwezen

De zorgverleners uit de medisch teams hebben de afgelopen twee weken 21.290 telefoongesprekken gevoerd met gebruikers van de app. In totaal is bij 2.849 personen op basis van de richtlijnen een COVID-19 verdenking vastgesteld. Zij kregen van het medisch team het dringende advies in quarantaine te gaan en worden met extra aandacht gevolgd. Tot nu toe zijn 35 mensen via zorgverleners achter OLVG corona check doorverwezen naar de corona screeningsunit van OLVG of een voorziening in de eigen regio voor verder onderzoek en zo nodig opname.

OLVG en de partnerziekenhuizen die de app gebruiken, werken nauw samen. Zij verwerken gegevens uit de app centraal op basis van gezamenlijk beleid en protocollen. Een ‘medical board’ waarin vanuit elk ziekenhuis een longarts vertegenwoordigd is, heeft dagelijks overleg en past het beleid zo nodig aan. Als na beoordeling van gegevens die iemand instuurt, blijkt dat contact met een zorgverlener nodig is, wordt iemand gebeld door het medisch team uit de eigen regio. Er wordt regionaal samengewerkt met huisartsen en er worden lokale protocollen gehanteerd voor doorverwijzing.

Verbreding gebruik app

De corona check wordt in nauwe samenwerking met het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) en ziekenhuizen in Noord-Holland ook voor inwoners van onder andere Amstelveen, Zwanenburg, Almere en Zaanstad beschikbaar gesteld. Op dit onderzoeken OLVG en Luscii of de app voor meer regio’s in Noord-Holland beschikbaar kan worden gesteld. Ook bereiden zij samenwerking met meer partnerziekenhuizen in verschillende regio’s in Nederland voor.

Alle gegevens in de app worden verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), benadrukt het Amsterdamse ziekenhuis. Dit betekent dat de privacy van gebruikers te allen tijd gewaarborgd is. data worden geanonimiseerd verwerkt om inzicht te krijgen in het beloop van de ziekte en de verspreiding van het coronavirus.

Corona Screener GHZ, HAP

Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) en de Huisartsenpost Midden-Holland (HAP) hebben een vergelijkbaar initiatief als het OLVG. Zij zetten sinds afgelopen week de Corona Screener in. De toepassing is samen met Philips ontwikkeld en is bedoeld voor inwoners van Midden-Holland met klachten die mogelijk door het coronavirus (COVID-19) worden veroorzaakt. het doel is tweeledig: in veel gevallen bij mensen met klachten ongerustheid wegnemen; het aantal telefoontjes bij de huisartsenpraktijken in de regio en de HAP Midden-Holland verminderen. Tegelijk geeft de screener inzicht in hoe het coronavirus zich ontwikkelt in de regio.

Medisch specialisten van het GHZ en huisartsen hebben een online vragenlijst samengesteld. Ingevulde vragenlijsten komen binnen in een callcenter in het GHZ, bemenst door co-assistenten. Op basis van de antwoorden wordt bepaald of iemand (1) geen, (2) milde of (3) ernstige klachten heeft die wijzen op besmetting met het coronavirus. Bij milde klachten krijgt de betreffende patiënt het advies thuis te blijven. Na 48 uur ontvangt men nogmaals de vragenlijst, zodat duidelijk wordt of de klachten minder of erger worden. Zo nodig wordt dit na nog eens 48 uur herhaald. Bij ernstige klachten worden online aanvullende vragen gesteld en vindt er overleg plaats tussen het callcenter en de eigen huisarts van de patiënt of met de Nood HAP. Indien nodig, neemt de Nood HAP de zorg voor de patiënt over.